Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...


Javna naročila

Urad v postopku nabave blaga oziroma pri oddaji storitev ali gradnje v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 91/15) stremi k izpolnjevanju njegovih temeljnih načel, in sicer:

  • gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti
  • zagotavljanja konkurence med ponudniki
  • transparentnosti javnega naročanja
  • enakopravne obravnave ponudnikov ter
  • sorazmernosti.

Urad je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), zato v skladu s Pravilnikom o postopku oddaje javnih naročil v MGRT postopke oddaje javnih naročil za urad vodi Oddelek za javna naročila, ki dokumentacijo objavlja na svojih spletnih straneh in na portalu javnih naročil.

Sistem javnega naročanja je pristojnost Ministrstva za javno upravo (Direktorat za javno naročanje).

Datum objave

Naziv JN in dokumentacija

Rok za oddajo ponudb

05.12.2011

Čiščenje poslovnih prostorov

13.12.2011
(do 10. ure)

05.12.2011

Opravljanje recepcijske službe

13.12.2011
(do 10. ure)

07.12.2011

Opravljanje vzdrževalnih del

16.12.2011
(do 10. ure)

18.03.2013

Namera o oddaji stvarnega premoženja države v brezplačno uporabo za izključni namen arhivske dejavnosti (dve sobi v skupni izmeri 47,09 m2)
(po 53. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

09.10.2013

Izvedba pilotnih aktivnosti v okviru projekta IPforSME (orodji IA Audit in Aida Light Questionnaire)

15.10.2013
(do 23.59)

22.10.2015

Namera o oddaji stvarnega premoženja države v brezplačno uporabo za izključni namen izvajanja upravnih nalog (soba v izmeri 15,83 m2)
(po 53. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

20.6.2016

Namera za prodajo osebnega vozila znamke Renault Laguna 2.0, letnik modela 2001, po metodi neposredne pogodbe

20.7.2016
(do 24. ure)

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki