Republika Slovenija
Iskanje:

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Za varovanje intelektualne lastnine so postopki, s katerimi pravice uveljavljamo v primeru kršitve, pomembnejši od same pridobitve pravic

Pridobitev pravic intelektualne lastnine, kamor sodijo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorske in sorodne pravice, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme, je pomemben korak za varovanje tovrstnega premoženja. Toda še pomembnejši so postopki, s katerimi te pravice uveljavljamo oziroma branimo v primeru njihove kršitve.

Kdaj so kršene pravice intelektualne lastnine?

Kršitev pravice intelektualne lastnine je podana, kadar nekdo uporablja predmet varstva pravice intelektualne lastnine brez soglasja imetnika te pravice, razen če zakonodaja dovoljuje takšno uporabo.

V navedenih primerih gre za dovoljene izjeme ali omejitve pravic imetnika in imetnik zoper to osebo ne more uspešno uveljavljati svojih pravic. Pristojni organi ugotavljajo, ali dejanja tretjih oseb glede na okoliščine posameznega primera in uporabljivo zakonodajo pomenijo kršitev pravice intelektualne lastnine ter v primeru ugotovljene kršitve ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi.

Kam se lahko obrne imetnik v primeru kršitve svojih pravic?

Urad RS za intelektualno lastnino ni pristojen za izvajanje kakršnihkoli ukrepov v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine, vendar pa sodeluje z drugimi organi, ki imajo takšne pristojnosti. Od okoliščin primera oziroma načina kršitve je odvisno, kateri državni organ bi v okviru svojih pristojnosti imetniku pravic lahko pomagal v takem primeru. Imetnik lahko pridobi informacije o možnih ukrepih v primeru kršitev pri naslednjih državnih organih:

  • Urad RS za intelektualno lastnino

Pravno pomoč lahko imetniku nudijo odvetniki oziroma odvetniške pisarne in v nekaterih primerih pri Uradu RS za intelektualno lastnino registrirani patentni zastopniki ali zastopniki za model in znamke.

Katere ukrepe lahko uporabi imetnik v primeru kršitve svojih pravic?

Imetnik pravice intelektualne lastnine lahko izbira med uporabo ukrepov civilne, kazenske in upravne narave.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki