Republika Slovenija
Iskanje:

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Sodelovanje državnih organov za učinkovitejše uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Urad RS za intelektualno lastnino ni pristojen za izvajanje ukrepov v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine, vendar želi po zgledu dobrih praks sorodnih tujih uradov prispevati k učinkovitejšemu uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji.

12. junija 2009 je bila s sklepom vlade ustanovljena medresorska delovna skupina za boj proti piratstvu in ponarejanju na področju intelektualne lastnine, ki naj bi omogočila učinkovitejše sodelovanje državnih organov pri izvajanju njihovih zadevnih pristojnosti. V skupini sodelujejo predstavniki carinske uprave, tržnega inšpektortata, policije, državnega tožilstva, ministrstva za gospodarstvo in urada.

Predlog za ustanovitev skupine je ob soglasju ostalih organov podal URSIL na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine z dne 24.4.2004 in Resolucije Sveta o celovitem evropskem načrtu za preprečevanje ponarejanja in piratstva z dne 25.9.2008 ter večletnega prizadevanja za formalizacijo sodelovanja na tem področju v okviru neformalne koordinacijske skupine.


Neformalna koordinacija 2007-2009

Urad je zato v nacionalni akcijski načrt o sodelovanju z Evropskim patentnim uradom za obdobje 2007–2010 uvrstil projekt vzpostavitve neformalne koordinacije med vsemi pristojnimi državnimi organi s ciljem oblikovanja učinkovitejšega sistema uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (nacionalni forum za intelektualno lastnino).

Urad si je kot koordinator prizadeval za:

  • zagotovitev višje ravni varovanja intelektualne lastnine in zmanjšanje piratstva in ponarejanja blaga
  • vzpostavitev koordinacije med predstavniki policijske in carinske uprave, tržne inšpekcije, sodišč, gospodarske, obrtne in drugih zbornic, v katere se povezujejo subjekti, ki nastopajo na trgu, zastopniki in uradom
  • morebitno vzpostavitev skupne podatkovne baze
  • dvig zavesti o pomenu pravic intelektualne lastnine v javnosti in med imetniki pravic

Neformalna koordinacija med državnimi organi (predstavniki policije, tržnega inšpektorata, carine in Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani) pri URSIL je stekla v letu 2007.

Gradiva s posvetov in delavnic s tega področja, ki jih je organiziral ali soorganiziral URSIL, objavljamo s privolitvijo avtorjev.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki