Republika Slovenija
Iskanje:

Plačevanje pristojbin in storitev

Osnovni podatki o plačilih in transakcijskih računih

1.1  Plačilo pristojbin za pravice industrijske lastnine razen PCT

TR št. 01100-1000307004
Uprava RS za javna plačila/Banka Slovenije
IBAN: SI56011001000307004
SWIFT/BIC: BSLJSI2X
Koda namena: GOVT

 • na ta račun se plačujejo pristojbine za vse pravice industrijske lastnine: patent, model, znamka, dodatni varstveni certifikat, topografije tiskanih vezij, registre in ostale pristojbine, razen pristojbin za mednarodno prijavo patenta v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT)
  • pristojbine se lahko plačujejo z nakazilom na omenjeni račun, s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali z gotovinskim oziroma z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada
  • stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik


  1.2  Plačilo pristojbine za mednarodno prijavo patenta po PCT

  TR št. št. 01100-6300109972
  Uprava RS za javna plačila/Banka Slovenije
  IBAN: SI56011006300109972
  SWIFT/BIC: BSLJSI2X
  Koda namena: GOVT

  • na ta račun se plačujejo pristojbine za mednarodno prijavo patenta v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (PCT)
  • plačujejo se z nakazilom na omenjeni račun, s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali z gotovinskim plačilom pri blagajni urada
  • stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik


  2.  Plačilo upravnih taks

  TR št. 01100-1000315637
  Uprava RS za javna plačila/Banka Slovenije
  IBAN: SI56011001000315637
  SWIFT/BIC: BSLJSI2X
  Koda namena: GOVT

  TR št. 01100-1000352594
  Uprava RS za javna plačila/Banka Slovenije
  IBAN: SI56011001000352594
  SWIFT/BIC: BSLJSI2X
  Koda namena: GOVT

  Brezgotovinsko plačilo taks pri blagajni urada ni mogoče.


  3.  Plačilo informacijskih storitev

  TR št. 01100-6300109972
  Uprava RS za javna plačila/Banka Slovenije
  IBAN: SI56011006300109972
  SWIFT/BIC: BSLJSI2X
  Koda namena: GOVT

  • na ta račun se plačujejo informacijske storitve urada na podlagi izstavljenega računa

  Plačevanje s plačilnimi karticami

  Terminal POS omogoča plačevanje pristojbin za pravice industrijske lastnine in informacijskih storitev pri blagajni urada s plačilnimi karticami BA Maestro, Karanta, Mastercard in Visa.

  V skladu z uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino stroške brezgotovinskega plačila nosi plačnik.

  Višina posamezne provizije po plačilnih karticah:

  BA Maestro: 1,65 %
  Karanta: 2,25 %
  Mastercard: 2,15 %
  Visa: 2,15 %

  Urad za plačilo pristojbin ne izstavlja računov

  Urad za plačilo pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine ne izstavlja računov.

  Obveznost plačila pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine je določena z 9. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06), nastane pa z vložitvijo zahteve za pridobitev pravice oziroma druge zahteve po navedenem zakonu. Tudi roki za plačilo pristojbin in pravne posledice zamude plačila so določeni s tem zakonom. Višina pristojbin je določena z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06). Ker torej ne gre za "tržno storitev" urada in ker urad v okviru svoje osnovne dejavnosti - podelitve, registracije in varstva pravic industrijske lastnine - ni davčni zavezanec (peti odstavek 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 117/06), ne more izstaviti računa za plačilo pristojbine.

  Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki