Republika Slovenija
Iskanje:

Zakonodaja

Mednarodne pogodbe


INTELEKTUALNA LASTNINA

Splošno (predpisi, ki veljajo za vse pravice intelektualne lastnine

 1. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/1995)
 2. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ-MP, št. 31/1972 in št. 4/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2001, št. 3/2007)

1. AVTORSKO PRAVO

 1. Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Uradni list SFRJ-MP, št. 14/1975 in 4/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)
 2. Svetovna konvencija o avtorski pravici (Uradni list SFRJ-MP, št. 54/1973, Uradni list RS-MP, št. 15/1992)
 3. Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po satelitu (Uradni list SFRJ-MP, št. 13/1977, Uradni list RS-MP, št. 15/1992)
 4. Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (Uradni list RS-MP, št. 8/1996)
 5. Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Uradni list RS-MP, št. 8/1996)
 6. Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (Uradni list RS-MP, št. 25/1999)
 7. Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Uradni list RS-MP, št. 25/1999)

2. INDUSTRIJSKA LASTNINA

 1. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)

Patenti

 1. Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/1993, št. 3/2007)
 2. Pravilnik za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 1/2007) - pravilnik, kot velja od 1. 7. 2020 - v angleščini in neuradni prevod besedila v slovenščini ter Navodila za izvajanje (Administrative instructions - v angleščini)
 3. Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja in Pravilnik Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list RS-MP, št. 21/1997, št. 3/2007)
 4. Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov (Uradni list RS-MP, št. 7/2001, št. 3/2007)
 5. Pogodba o patentnem pravu (Uradni list RS-MP, št. 4/2002)
 6. Konvencija o podeljevanju evropskih patentov - Evropska patentna konvencija (Uradni list RS-MP, št. 19/2002, neuradno prečiščeno besedilo EPK, kot velja od 13.12.2007)
 7. Protokol o razlagi 69. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
 8. Protokol o centralizaciji in uvajanju evropskega patentnega sistema (Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
 9. Protokol o sodni pristojnosti in priznanju odločitev o pravici do podelitve evropskega patenta (Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
 10. Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske patentne organizacije (Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
 11. Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. št. 19/2002)
 12. Akt, s katerim se revidira Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
 13. Pravilnik o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (EPK), kot velja od 1. 7. 2020 - v angleščini in neuradno prečiščeno slovensko besedilo
 14. Pravilnik o pristojbinah EPU z dne 20.10.1977, nazadnje spremenjen 15. decembra 2021 (v angleščini).
 15. Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/1993, št. 11/2000) *uporablja se za zahteve za razširitev veljavnosti evropskega patenta, vložene do 1. decembra 2002
 16. Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 2/1994, št. 11/2000) *uporablja se za zahteve za razširitev veljavnosti evropskega patenta, vložene do 1. decembra 2002

Modeli

 1. Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaški akt in Dopolnilni akt iz Stockholma (Uradni list RS-MP, št. 20/1994, št. 3/2007)
 2. Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (Uradni list RS-MP, št. 4/2002)
 3. Skupni pravilnik k aktu iz leta 1999, aktu iz leta 1960 in aktu iz leta 1934 Haaškega sporazuma (Uradni list RS-MP, št. 15/2006)
 4. Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)

Znamke

 1. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)
 2. Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/1997)
 3. Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 2/2006, neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009)
 4. Pogodba o pravu znamk in pravilnik (Uradni list RS-MP, št. 28/2001)
 5. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)
 6. Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS-MP, št. 7/2001, št. 3/2007)
 7. Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/1998)

3. NOVE SORTE RASTLIN

*pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja preverite pri tem organu

 1. Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS-MP, št. 13/1999)
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki