Republika Slovenija
Iskanje:

Seznam zastopnikov

Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katerokoli pravico. Zastopniki za znamke in modele lahko zastopajo stranke le v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.

V seznamu so navedeni le tisti zastopniki, ki so trenutno vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi urad.

1. Patentni zastopniki
2. Zastopniki za znamke in modele

1. Patentni zastopniki

Zastopniki s tega seznama lahko zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami in geografskimi označbami (prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o industrijski lastnini).

Opomba: števika pred imenom pomeni registrsko številko zastopnika.

102.
Katarina BRADAŠKA, odvetnica
Kidričeva 4b
4000 KRANJ
T: 04 236 46 00
F: 04 236 46 01
katarina.bradaska(at)siol.net

103.
mag. Marija KARLOVŠEK, odvetnica
Savinova 7
3000 CELJE
T: 03 544 10 43
F: 03 544 10 43

104.
Marjan PIPAN, ing.el.
Kotnikova 5
1000 LJUBLJANA
T: 01 431 90 44
F: 01 431 41 28
pipan.patent(at)siol.net

105.
PATENTNA PISARNA d.o.o.
Čopova 14
p.p. 1725
1001 LJUBLJANA
T: 01 200 19 00
F: 01 426 40 79
www.patent.si

108.
Antonija FLAK, univ.dipl.inž.el.
Kotnikova 32, p.p. 2706
1001 LJUBLJANA
T: 01 430 03 35
F: 01 430 03 36
www.patentni-biro-af.si

109.
Dušan BORŠTAR, univ. dipl.ing.str.
Nova ulica 11, p. p. 74
1230 DOMŽALE
T: 01 721 36 47
F: 01 721 91 95
dusan.borstar(at)siol.net

112.
Aleksandra JANEŽIČ, odvetnica
Tavčarjeva 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 90 00
F: 01 230 90 10
ajanezic(at)jjlex.si

116.
Nina ŠELIH, odvetnica
Komenskega ulica 36
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 76 60
F: 01 433 70 98
nina.selih(at)selih.si

130.
Mitja LAMUT, odvetnik
Pražakova 10
1000 LJUBLJANA
T: 01 439 56 50
F: 01 439 56 55
mitja.lamut(at)siol.net

131.
Tomo MÄCHTIG, odvetnik
Trdinova 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 40 40
F: 01 438 40 25
tomo.machtig(at)siol.net

134.
ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke
Resljeva 16
1000 LJUBLJANA
T: 01 432 01 67
F: 01 431 53 31
www.item.si

137.
Bojan ŽUPEVEC, odvetnik
Hrvatski trg 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 433 71 14
F: 01 431 40 62

144.
Nina DRNOVŠEK, odvetnica
Miklošičeva 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 12 71
T:/F: 01 251 94 75
nd(at)drnovsek.si

146.
dr. Jure MARN, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.
Ljubljanska 9
2000 MARIBOR
T: 02 300 73 20
F: 02 300 73 22
mail(at)marn.si

149.
Tjaša ANDREE-PROSENC, odvetnica
Wolfova 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 251 61 57
F: 01 426 32 32
andree(at)siol.net

150.
Živan MIRČIČ, odvetnik
Medvedova 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 433 33 66
F: 01 433 34 06

156.
INVENTIO d.o.o.
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410
1001 LJUBLJANA
T: 01 421 13 60
F: 01 421 13 61
www.inventio.si

160.
dr. Mojca BENČINA, univ.dipl.kem.
Ul. Franca Nebca 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 427 26 82

161.
Alenka KOŠAK, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

162.
dr. Marko OPRESNIK, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

163.
Marija DEMŠAR, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

165.
mag. Andreja CIZERLE - BELČIČ, univ.dipl.kem.
Podsmreka 3m
1356 DOBROVA
andreja.cizerle-belcic(at)krka.biz

166.
dr. Saša BAVEC, univ.dipl.kem
Kregarjeva 17
1000 LJUBLJANA
T: 041 395 452

167.
Ivanka KOLENC, univ.dipl.kem.
Šmarješka cesta 6
8501 NOVO MESTO
T: 07 331 20 42
F: 07 332 15 72
ivanka.kolenc(at)krka.biz

169.
dr. Barbara KUNIČ TEŠOVIĆ, univ.dipl.kem.
Šmarješka cesta 6
8000 NOVO MESTO
T: 07 331 90 05
F: 07 332 15 72
barbara.kunic(at)krka.biz

 

170.
mag. Damjan HODŽAR, univ.dipl.kem.
Šmarješka cesta 6
8501 NOVO MESTO
T: 07 331 27 43
F: 07 332 15 72

171.
dr. Primož ŠKULJ, univ.dipl.kem.
Tacenska 133
1133 LJUBLJANA
primoz.skulj(at)gmail.com

172.
Eva UDOVČ WALLAND, univ.dipl.inž.obl.tekst in oblač.
KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o.
Tržaška cesta 134
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 6966, 051 344 655
F: 05 994 2142
www.zascita.si

184.
MARK-INVENTA d.o.o.
Glinška ulica 14
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 65 03
F: 01 251 05 08
www.mark-inventa.si

197.
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.
Ulica stare pravde 10
1000 LJUBLJANA
T: 059 043 411
F: 059 043 412
si(at)zm-p.com

202.
dr. Renata OSOLNIK, univ. dipl. kem., dipl. inž. lab. biomed., mag. ekon.
Krka d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 NOVO MESTO
T: 07 331 20 42
F: 07 332 15 72
renata.osolnik(at)krka.biz

206.
dr. Jernej KRISTL, mag. farm.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

208.
dr. Marjan DELIĆ, univ. dipl. inž. str.
Grajska ulica 3
3210 SLOVENSKE KONJICE
T: 03 759 13 64
F: 03 759 13 65
marjan.delic(at)inlas.si

217.
PETOŠEVIĆ d.o.o.
Cankarjeva cesta 4
1000 LJUBLJANA
T: 059 067 345
F: 059 067 347
slovenia(at)petosevic.com

218.
dr. Miha KOTNIK, mag. farm.
Verovškova ulica 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

220.
ODVETNIŠKA DRUŽBA DOBRAVC – TATALOVIČ & KAČ, o.p., d.o.o.

Nazorjeva ulica 2
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 72 40
F: 01 426 72 41

221.
dr. Petra BOHANEC GRABAR, univ. dipl. biokem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

222.
PATENTNI BIRO AF d.o.o.
Kotnikova ulica 32
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 03 35
F: 01 430 03 36
www.patentni-biro-af.si

228.
dr. Špela STRES, LLM
Mivka 10a
1000 LJUBLJANA
spela.stres(at)gmail.com

244.
ODVETNIŠKA DRUŽBA DREN & ROVŠEK SRŠE d.o.o.
p.p. 1609, Štefanova ulica 5/V,
1101 LJUBLJANA
T: 01 200 51 10
F: 01 200 51 17
info(at)kdrs.si

258.
KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o.
Tržaška cesta 134
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 6966, 051 344 655
F: 05 994 2142
www.zascita.si

279.
Tatjana SIMOVIĆ, mag. farm.
Cankarjeva cesta 4
1000 LJUBLJANA
tatjana1simovic(at)gmail.com

To top

2. Zastopniki za modele in znamke

Zastopniki s tega seznama lahko zastopajo stranke samo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami (prvi in tretji odstavek 131. člena Zakona o industrijski lastnini).

Opomba: števika pred imenom pomeni registrsko številko zastopnika.

159.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ROJS, PELJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI o.p., d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 6750
F: 01 432 5123
info(at)rppp.si

174.
mag. Katarina PREBIL, odvetnica
Mestni trg 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 425 7040
F: 01 425 7130

175.
mag. Nada TRŽAN - HERMAN
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 3337
F: 01 568 2123

176.
Milan VAJDA, odvetnik
Komenskega 38
1000 LJUBLJANA
T: 01 431 4310
F: 01 433 3305

178.
ODVETNIŠKA DRUŽBA FERFOLJA, LJUBIČ, BAUK o.p., d.o.o.
Slomškova ulica 17
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 4080
F: 01 300 4089
marina.ferfolja(at)flb.si

179.
Andrej JARKOVIČ, odvetnik
Tavčarjeva ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 9000
F: 01 230 9010

182.
CREATOOR d.o.o.
Mlakarjeva ulica 46
4208 ŠENČUR
T: 04 251 5770
F: 04 251 1020
marija(at)creatoor.com

183.
ODVETNIŠKA DRUŽBA MRAMOR, SORTA & HOLEC o.p.d.o.o.
Komenskega ulica 4
1000 LJUBLJANA
T: 05 993 7700
F: 05 993 7699
info(at)msh.si

185.
Andrej KAC, odvetnik
Partizanska c. 11/I
2000 MARIBOR
T: 02 228 3050
F: 02 228 3060

187.
Marjana ŠNUDERL, odvetnica
Rimska cesta 24
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 9354
F: 01 425 1530
office(at)snuderl.com

188.
AGENCIJA VEBO, družba za invencije, pravno svetovanje in nove medije, d.o.o.
Brdnikova ulica 29
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 8467
T: 080 35 00
M: 031 578 317
agencija.vebo.si

192.
ADVED, družba za svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
Trg 4. julija 43
2370 DRAVOGRAD
T: 02 877 0248
F: 02 877 0249
www.adved.si

193.
dr. Markus BRUCKMÜLLER
Rechtsanwalt (Dunajska odvetniška zbornica)
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025

194.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČ o.p., d.n.o.
Jakšičeva ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0961
F: 01 434 0420
pisarna(at)pirnat-op.si

195.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Dalmatinova 2
1000 LJUBLJANA
T: 01 239 6400
F: 01 239 6418

196.
ODVETNIŠKA PISARNA JADEK & PENSA d.o.o.
Tavčarjeva 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 2520
F: 01 234 2532
www.jadek-pensa.si

198.
Jasmina MARN, univ.dipl.teol.
Jure Marn d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 MARIBOR
T: 02 300 7320
F: 02 300 7322
mail(at)marn.si

199.
Mojca ERMAN, odvetnica
Tivolska cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025

200.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Taborska cesta 13
1290 GROSUPLJE
T: 01 786 4640
F: 01 786 1185

201.
Matej ERJAVEC, odvetnik
Trg Osvobodilne fronte 14
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 2500
F: 01 234 2506
info(at)erjavec-op.si

203.
FILIPOV o.p. d.o.o.
Slovenska cesta 11
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 8300
F: 01 620 8304
office(at)filipov-op.si

204.
mag. Boštjan REJC, odvetnik
p.p. 1606, Bleiweisova ulica 30
1001 LJUBLJANA
T: 08 205 2111
F: 08 205 2110
office(at)rejc.si

205.
Vesna GORJUP ZUPANČIČ, odvetnica
Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11
2000 MARIBOR
T: 02 234 4780
F: 02 234 4795
vesna(at)gorjup.net

207.
ODVETNIŠKA DRUŽBA NEFFAT o.p., d.o.o.
Miklošičeva cesta 18
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0061
F: 01 300 0065
neffat(at)neffat.si

210.
ODVETNIŠKA PISARNA DRNOVŠEK d.o.o.
Miklošičeva cesta 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 1271, 251 9475
F: 01 426 1271, 251 9475
nd(at)drnovsek.si

211.
Brigita KRALJIČ, odvetnica
Šlandrova ulica 4
1231 LJUBLJANA- ČRNUČE
T: +386 1 560 5300  
F: +386 1 560 5304
brigita.kraljic(at)dobrova.net

212.
ODVETNIŠKA PISARNA JANEŽIČ & JARKOVIČ d.o.o.
Tavčarjeva ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 9000
F: 01 230 9010
www.jjlex.si

213.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KAVČIČ, BRAČUN IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 244 5500
F: 01 244 5501
info(at)kbp.si

214.
Désirée BAŠKOVIČ, odvetnica
Trdinova ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 432 6022
F: 01 432 6160
desiree.baskovic(at)siol.net

215.
dr. Mirko Silvo TISCHLER, odvetnik
Trdinova ulica 5
1000 LJUBLJANA
T: 01 434 7612
F: 01 432 0287
info(at)eu-odvetnik.si

216.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ILIĆ & PARTNERJI o.p.d.o.o.
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 0590 86 600
F: 0590 86 609
slovenia(at)odilaw.com

223.
mag. Sebastjan KERČMAR, odvetnik
Ul. XXX. divizije 21
5000 NOVA GORICA
T: 05 333 4830
F: 05 333 4831
pisarna(at)odvetnik-kercmar.si

224.
Lidija KOBE, odvetnica
Medvedova cesta 28
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 9767
F: 01 620 9769
lidija.kobe(at)kobe-op.si

225.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KAC IN ODVETNIKI o.p. d.o.o.
Partizanska cesta 11
2000 MARIBOR
T: 02 228 3050
F: 02 228 3060

227.
ODVETNIŠKA PISARNA SENICA & PARTNERJI, d.o.o.
Barjanska cesta 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 252 8000
F: 01 252 8080
senica(at)senica.si

229.
dr. Maja BOGATAJ JANČIČ, LL.M., LL.M.,
IPI - Inštitut za intelektualno lastnino
Dalmatinova 2
1000 LJUBLJANA
T: 041 733 625, 059 942 437
maja.bogataj(at)ipi.si
www.ipi.si

230.
ODVETNIŠKA DRUŽBA VIDOVIČ & PARTNERJI, o.p., d.o.o.
Vodnikova cesta 172
1000 LJUBLJANA
T: 01 500 7320
F: 01 500 7322
vp(at)vidovic-op.si

231.
ODVETNIŠKA DRUŽBA BRECELJ KOROŠEC MATE d.o.o.-o.p.
Tavčarjeva 2
1000 LJUBLJANA
T: 590 99 410
F: 590 99 417
info(at)bkm-op.si

232.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČ-ŠKOFIČ o.p., d.o.o.
Jakšičeva ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0960
F: 01 434 0420
info(at)pks-od.si

233.
FABIANI, PETROVIČ, JERAJ d.o.o.
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 5210
F: 01 620 5211
tajnistvo(at)fpj-op.si

234.
ODVETNIŠKA DRUŽBA BRUMEC o.p., d.o.o.
Kotnikova ulica 28
1000 LJUBLJANA
T: 0590 99 870
F: 0590 99 871
pisarna(at)brumec-op.si

236.
Boštjan FIGUEROA, univ. dipl. ekon., MBA
Ulica bratov Učakar 132
1000 LJUBLJANA

237.
mag. Vanja JUS
, mag. prav., dipl. inž. str.,
EIC Univerzum Minerva Maribor
Ulica Kraljeva 2
2000 MARIBOR
T: 031 854 088
vanjajusjus(at)gmail.com

238.
ODVETNIŠKA PISARNA KLARA MILETIČ d.o.o.

Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025
klara.miletic(at)wolftheiss.com

239.
CONNECTA REKLAMNA AGENCIJA d.o.o.
Parmova ulica 51
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 0060
F: 01 234 0070
znamke(at)connecta.si

240.
Andrej BREZAVŠČEK, odvetnik
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 434 2540
brezavscek(at)opb.legal

241.
AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o.
Tivolska cesta 50
1000 LJUBLJANA
T: 01 434 5400
F: 01 434 5404
office1(at)azodvetniki.com

242.
KIRM PERPAR, odvetniška družba o.p., d.o.o.
Poljanski nasip 8
1000 LJUBLJANA
T: 08 205 9221
F: 08 205 9220
info(at)k-p.si

243.
IPRC, svetovanje in upravljanje z intelektualno lastnino, d.o.o.
Regentova cesta 40
1000 LJUBLJANA
T: 031 496 522
vprasanja(at)registriraj-znamko.si
www.registriraj-znamko.si

245.
ODVETNIŠKA PISARNA SEVER d.o.o.
Gorenjska cesta 28
4240 RADOVLJICA
T: 08 205 5790
F: 04 532 5807
spela.sever(at)e-odvetnik.si

246.
Maša Korenčan, univ. dipl. prav.
Linhartova 40
1000 LJUBLJANA
T: 051 312 882
masa.korencan(at)gmail.com

248.
Marko KETLER, odvetnik
Dunajska cesta 167
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 9681
F: 01 200 9699
marko.ketler(at)karanovic-nikolic.com

249.
ODVETNIŠKA PISARNA ZAVRŠEK & ŠNAJDER, o.p., d.o.o.
Dalmatinova ulica 10
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 4096
F: 01 430 4097
pisarna(at)zavrsek.si

250.
ODVETNIŠKA PISARNA STUŠEK d.o.o.
Ljubljanska cesta 14
3000 CELJE
T: 03 828 2100
F: 03 828 2101
info(at)stusek.si

251.
ODVETNIŠKA DRUŽBA SITAR & MIHELČIČ, o.p., d.o.o.
Beethovnova ulica 9
1000 LJUBLJANA
T: 059 335 100
F: 059 335 104
office(at)odv-slm.si

252.
ODVETNIŠKA DRUŽBA SIBINČIČ KRIŽANEC o.p. d.o.o.

Dalmatinova ulica 2
1000 LJUBLJANA
T: 059 097 400
F: 059 097 410
info(at)s-k.law

253.
ODVETNIŠKA PISARNA ANDOLJŠEK d.o.o.
Cesta v Gorice 34C
1000 LJUBLJANA
T: 051 601 395
F: 01 232 1840
tatjana.andoljsek(at)opam-law.com

254.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PANTELIČ IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Poljanski nasip 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 4848
F: 01 430 4849
odvetniki(at)pantelic.si

256.
Eva ŠKUFCA, odvetnica
Tomšičeva 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 0982
F: 01 426 0711
e.skufca(at)schoenherr.eu

257.
ODVETNIŠKA DRUŽBA MIHELJ, BARBIČ IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Prvomajska ulica 23
5000 NOVA GORICA
T: 05 336 5759
F: 05 336 5766
pisarna(at)mbo.si

259.
ODVETNIŠKA PISARNA ULČAR & PARTNERJI d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
T: 01 560 5300
F: 01 560 5304
info(at)ulcar-op.si

260.
Nataša CANKAR, odvetnica
Kamniška cesta 38
1217 VODICE
T: 041 962 474
natasa.cankar(at)gmail.com

261.
ODVETNIŠKA DRUŽBA GREŠAK o.p., d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 LJUBLJANA
T: 01 555 5400
F: 01 555 5401
bostjan(at)gresak.si

262.
Petra Pečar, univ. dipl. prav.
Regentova ulica 4 A
6280 ANKARAN
T: 041 860 553
petra.pecar(at)msa-iplaw.com

263.
Nina Zidar Klemenčič, odvetnica
Slovenska cesta 54
1000 LJUBLJANA
T: 01 239 2200
F: 01 239 2204
desk(at)zidar-op.si

264.
Daniel Katalinič, odvetnik
Ulica Staneta Rozmana 10
9000 MURSKA SOBOTA
T: 05 993 0297
F: 08 205 4309
daniel(at)katalinic.si

265.
ODVETNIŠKA PISARNA FILIPOVIĆ O.P., d.o.o.
Dunajska cesta 129
1000 LJUBLJANA
T: 05 933 6800
F: 05 933 6801
mirko.filipovic(at)opf.si

266.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ZUPANČIČ o.p., d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a
1000 LJUBLJANA
T: 08 205 1395
F: 08 205 1396
info(at)zupanciclaw.si

267.
BRANDA, intelektualna lastnina d.o.o.
Dobrajčeva ulica 16
1000 LJUBLJANA
T: 031 686 000
info(at)branda.si

268.
ODVETNIŠKA PISARNA GORIČAR d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 LJUBLJANA
T: 041 447 960
info(at)goricar.si

269.
ODVETNIŠKA PISARNA VRTAČNIK, d.o.o.
Beethovnova ulica 9
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 9630
F: 01 200 9632
info(at)vrtacnik.si

270.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOPRIVŠEK o.p., d.o.o.
Ukmarjeva ulica 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 50 70
F: 01 428 99 60
info(at)koprivsek-op.com

271.
ZAVOD MLADI PODJETNIK, so. p.
Kunaverjeva ulica 9
1000 LJUBLJANA
alja.zagar(at)mladipodjetnik.si

272.
Dunja Jandl, odvetnica
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 52 10
F: 01 620 52 11
dunja.jandl(at)cms-rrh.com

273.
Matej Črnilec, odvetniK
Tomšičeva 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 09 67
F: 01 426 07 11
m.crnilec(at)schoenherr.eu

274.
Tilen Tacol, odvetniK
Mala ulica 5
1000 LJUBLJANA
T: 041 373 845
F: 01 234 03 30
tilen.tacol(at)op-tacol.si

275.
ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o.
Nazorjeva 3
4000 KRANJ
T: 05 903 97 70
F: 05 903 97 71
info(at)opj.si

276.
ALEŠ ZORC, univ. dipl. prav.
Makedonska ulica 81
2000 Maribor
T: 041 281 427
ales.zorc(at)live.com

277.
ODVETNIŠKA PISARNA KOSMAČ d.o.o.
Tavčarjeva ulica 4
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 20 00
F: 01 300 20 02
info(at)kosmac.si

278.
ODVETNIŠKA DRUŽBA CMOK in partnerji o.p. - d.o.o.
Gledališka ulica 2
3000 CELJE
T: 03 426 70 00
F: 03 426 70 01
info(at)cmok-odvetnik.si

280.
ODVETNIŠKA DRUŽBA MAG. KERČMAR o.p., d.o.o.
Ulica XXX.divizije 21
5000 NOVA GORICA
T: 05 333 48 30
F: 05 333 48 31
pisarna@odvetnik-kercmar@si

281.
BRANDSTOCK SERVICES d.o.o.
Cesta v Gorice 34B
1000 LJUBLJANA
T: 041 776 699
katarina.urbanija(at)brandstock.com

282.
TANJA BARLE, mag. var.
Rozmanova ulica 15
1000 LJUBLJANA
T: 070 746 004
Tanja.Barle(at)T-2.si

283.
Odvetniška družba GREGOROVIČ, DOBRAJC, MLINARIČ, o.p.-d.o.o.
Cesta Valentina Orožna 8
3230 ŠENTJUR
T: 03 749 32 20
F: 03 749 32 21
info(at)odgp.si

284.
Andrej Bukovnik, univ. dipl. prav.
Slomškova ulica 17A
1000 LJUBLJANA
T: 00 32 476 994 128
T: 041 757 955
andrej(at)bukovnik-ip.com

285.
Katja Cergol, univ. dipl. prav., LL.M.
Rozmanova ulica 66
1000 KOPER
T: 040 361 031
katja(at)vetko.si

286. Petra Đukić, odvetnica
Čufarjeva ulica 5
1000 LJUBLJANA
T: 01 330 72 63
F: 01 330 72 63

287. Odvetniška pisarnaLeskovec, d.o.o.
Slovenska cesta 27
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 54 29
F: 01 256 54 33
odvetnik(at)leskovec.net

288. Ivo Grlica, odvetnik
Miklošičeva cesta 18
1000 LJUBLJANA
T: 040 753 041
ivog(at)grlicalaw.com

289. Matej Nečemer, odvetnik
Oplotniška cesta 1A
3210 SLOVENSKE KONJICE
T: 03 757 27 70
F: 03 757 27 74
info(at)necemer.si

290. Lemur Legal d.o.o.
Breg 14
1000 LJUBLJANA
T: 031 860 634
peter(at)lemur.legal

291. IVANČIČ & HRASTNIK, odvetniška pisarna, d.o.o.
Železna cesta 14
1000 LJUBLJANA
T: 040 346 325
F: 059 041 651
info(at)ih-op.si

292. Nina Radulovič, odvetnica
Dunajska cesta 51
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 23 14
T: 041 501 309
F: 01 230 23 15
odvetnica(at)radulovic.si

293. dr. Maruša Varl, odvetnica
Kersnikova ulica 6
1000 LJUBLJANA
T: 031 790 797
marusa.varl(at)op-varl.si

294. dr. Katarina Krapež, univ. dipl. prav.
Jadranska cesta 45 G
6280 Ankaran
katarina.krapez(at)fm-kp.si

295. Karen Gladović, univ. dipl. prav.
Cesta na Markovec 13
6000 Koper
T: 05 663 77 85
karen.gladovic(at)upr.si

296. MAAT LAW, Maša Rupnik s.p.
Dolenjska cesta 343D
1291 Škofljica
T: 040 475 745
masha.marcetic(at)gmail.com

297. Odvetniška družba FATUR MENARD, o.p., d.o.o.
Dunajska cesta 22
1000 LJUBLJANA
T: 08 200 7348
info(at)fatur-menard.com

298. SKOZAR Legal & Venture d.o.o.
Kersnikova ulica 6
1000 LJUBLJANA
T: 040 218 477
office(at)skozar.com

299. Rok Jerovšek, odvetnik
Dunajska cesta 21
1000 LJUBLJANA
T: 041 297 195
rok.jerovsek(at)jerovsek-malis.si

300. Žiga Dolhar, odvetnik
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 041 505 240
ziga(at)dolhar.si

301. Jernej Andreuzzi, odvetnik
Blaževa ulica 3b
4220 Škofja Loka
T: 040 769 300
F: 04 512 6009
jernej.adreuzzi@op-a.si

302. Maja Škorić, odvetnica
Verovškova 55
1000 Ljubljana
T: 031 370 789
maja.skoric(at)mmi.si

303. Dr. Ana Hafner, univ. dipl. soc. (d.i.)
Šutna 40 A
1240 Kamnik
T: 041 999 904
F: 01 831 73 84
ana.hafner(at)gmail.com

304.Ajda Mikuš, univ. dipl. prav.
Lajovčeva ulica 13
1260 Ljubljana - Polje
T: 031 583 404
ajda.mikus(at)gmail.com

To top

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki