Republika Slovenija
Iskanje:

Seznam zastopnikov

Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katerokoli pravico. Zastopniki za znamke in modele lahko zastopajo stranke le v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.

V seznamu so navedeni le tisti zastopniki, ki so trenutno vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi urad.

1. Patentni zastopniki
2. Zastopniki za znamke in modele

1. Patentni zastopniki

Zastopniki s tega seznama lahko zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami in geografskimi označbami (prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o industrijski lastnini).

Opomba: števika pred imenom pomeni registrsko številko zastopnika.

102.
Katarina BRADAŠKA, odvetnica
Kidričeva 4b
4000 KRANJ
T: 04 236 46 00
F: 04 236 46 01
katarina.bradaska(at)siol.net

103.
mag. Marija KARLOVŠEK, odvetnica
Savinova 7
3000 CELJE
T: 03 544 10 43
F: 03 544 10 43

104.
Marjan PIPAN, ing.el.
Kotnikova 5
1000 LJUBLJANA
T: 01 431 90 44
F: 01 431 41 28
pipan.patent(at)siol.net

105.
PATENTNA PISARNA d.o.o.
Čopova 14
p.p. 1725
1001 LJUBLJANA
T: 01 200 19 00
F: 01 426 40 79
www.patent.si

108.
Antonija FLAK, univ.dipl.inž.el.
Kotnikova 32, p.p. 2706
1001 LJUBLJANA
T: 01 430 03 35
F: 01 430 03 36
www.patentni-biro-af.si

109.
Dušan BORŠTAR, univ. dipl.ing.str.
Nova ulica 11, p. p. 74
1230 DOMŽALE
T: 01 721 36 47
F: 01 721 91 95
dusan.borstar(at)siol.net

110.
Irena NEČEMER, odvetnica
Oplotniška 1a
3210 SLOVENSKE KONJICE
T: 03 757 27 70
F: 03 757 27 74
info(at)necemer.si

112.
Aleksandra JANEŽIČ, odvetnica
Tavčarjeva 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 90 00
F: 01 230 90 10
ajanezic(at)jjlex.si

116.
Nina ŠELIH, odvetnica
Komenskega ulica 36
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 76 60
F: 01 433 70 98
nina.selih(at)selih.si

130.
Mitja LAMUT, odvetnik
Pražakova 10
1000 LJUBLJANA
T: 01 439 56 50
F: 01 439 56 55
mitja.lamut(at)siol.net

131.
Tomo MÄCHTIG, odvetnik
Trdinova 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 40 40
F: 01 438 40 25
tomo.machtig(at)siol.net

134.
ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke
Resljeva 16
1000 LJUBLJANA
T: 01 432 01 67
F: 01 431 53 31
www.item.si

137.
Bojan ŽUPEVEC, odvetnik
Hrvatski trg 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 433 71 14
F: 01 431 40 62

144.
Nina DRNOVŠEK, odvetnica
Miklošičeva 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 12 71
T:/F: 01 251 94 75
nd(at)drnovsek.si

146.
dr. Jure MARN, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.
Ljubljanska 9
2000 MARIBOR
T: 02 300 73 20
F: 02 300 73 22
mail(at)marn.si

149.
Tjaša ANDREE-PROSENC, odvetnica
Wolfova 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 251 61 57
F: 01 426 32 32
andree(at)siol.net

150.
Živan MIRČIČ, odvetnik
Medvedova 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 433 33 66
F: 01 433 34 06

156.
INVENTIO d.o.o.
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410
1001 LJUBLJANA
T: 01 421 13 60
F: 01 421 13 61
www.inventio.si

160.
dr. Mojca BENČINA, univ.dipl.kem.
Ul. Franca Nebca 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 427 26 82

161.
Alenka KOŠAK, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

162.
dr. Marko OPRESNIK, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

163.
Marija DEMŠAR, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

165.
mag. Andreja CIZERLE - BELČIČ, univ.dipl.kem.
Podsmreka 3m
1356 DOBROVA
andreja.cizerle-belcic(at)krka.biz

166.
dr. Saša BAVEC, univ.dipl.kem
Kregarjeva 17
1000 LJUBLJANA
T: 041 395 452

167.
Ivanka KOLENC, univ.dipl.kem.
Šmarješka cesta 6
8501 NOVO MESTO
T: 07 331 20 42
F: 07 332 15 72
ivanka.kolenc(at)krka.biz

 

169.
dr. Barbara KUNIČ, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 534 89 63
F: 01 568 21 23

170.
mag. Damjan HODŽAR, univ.dipl.kem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 534 89 63
F: 01 568 21 23

171.
dr. Primož ŠKULJ, univ.dipl.kem.
Tacenska 133
1133 LJUBLJANA
primoz.skulj(at)gmail.com

172.
Eva UDOVČ WALLAND, univ.dipl.inž.obl.tekst in oblač.
Šturmova 19
1211 LJUBLJANA

184.
MARK-INVENTA d.o.o.
Glinška ulica 14
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 65 03
F: 01 251 05 08
www.mark-inventa.si

197.
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.
Ulica stare pravde 10
1000 LJUBLJANA
T: 059 043 411; 051 420 432
F: 059 043 411
si(at)zm-p.com

202.
dr. Renata OSOLNIK, univ. dipl. kem., dipl. inž. lab. biomed., mag. ekon.
Krka d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 NOVO MESTO
T: 07 331 20 42
F: 07 332 15 72
renata.osolnik(at)krka.biz

206.
dr. Jernej KRISTL, mag. farm.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

208.
dr. Marjan DELIĆ, univ. dipl. inž. str.
Grajska ulica 3
3210 SLOVENSKE KONJICE
T: 03 759 13 64
F: 03 759 13 65
marjan.delic(at)inlas.si

217.
PETOŠEVIĆ d.o.o.
Cankarjeva cesta 4
1000 LJUBLJANA
T: 059 067 345
F: 059 067 347
tatjana.simovic(at)petosevic.com

218.
dr. Miha KOTNIK, mag. farm.
Verovškova ulica 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

220.
ODVETNIŠKA DRUŽBA DOBRAVC – TATALOVIČ & KAČ, o.p., d.o.o.

Nazorjeva ulica 2
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 72 40
F: 01 426 72 41

221.
dr. Petra BOHANEC GRABAR, univ. dipl. biokem.
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 20 05
F: 01 568 21 23

222.
PATENTNI BIRO AF d.o.o.
Kotnikova ulica 32
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 03 35
F: 01 430 03 36
www.patentni-biro-af.si

228.
dr. Špela STRES, LLM
Mivka 10a
1000 LJUBLJANA
spela.stres(at)gmail.com

244.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KANALEC, DREN, ROVŠEK SRŠE d.o.o.
p.p. 1609, Štefanova ulica 5/V,
1101 LJUBLJANA
T: 01 200 51 10
F: 01 200 51 17
info(at)kdrs.si

258.
KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o.
Tržaška cesta 134
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 6966, 051 344 655
F: 05 994 2142
www.zascita.si

To top

2. Zastopniki za modele in znamke

Zastopniki s tega seznama lahko zastopajo stranke samo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami (prvi in tretji odstavek 131. člena Zakona o industrijski lastnini).

Opomba: števika pred imenom pomeni registrsko številko zastopnika.

159.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ROJS, PELJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI o.p., d.o.o.
Tivolska cesta 48
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 6750
F: 01 432 5123
info(at)rppp.si

174.
mag. Katarina PREBIL, odvetnica
Mestni trg 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 425 7040
F: 01 425 7130

175.
mag. Nada TRŽAN - HERMAN
Verovškova 57
1526 LJUBLJANA
T: 01 580 3337
F: 01 568 2123

176.
Milan VAJDA, odvetnik
Komenskega 38
1000 LJUBLJANA
T: 01 431 4310
F: 01 433 3305

178.
ODVETNIŠKA DRUŽBA FERFOLJA, LJUBIČ, BAUK o.p., d.n.o.
Slomškova ulica 17
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 4080
F: 01 300 4089
marina.ferfolja(at)flb.si

179.
Andrej JARKOVIČ, odvetnik
Tavčarjeva ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 9000
F: 01 230 9010

182.
CREATOOR d.o.o.
Mlakarjeva ulica 46
4208 ŠENČUR
T: 04 251 5770
F: 04 251 1020
marija(at)creatoor.com

183.
ODVETNIŠKA DRUŽBA MRAMOR, SORTA & HOLEC o.p.d.o.o.
Komenskega ulica 4
1000 LJUBLJANA
T: 05 993 7700
F: 05 993 7699
info(at)msh.si

185.
Andrej KAC, odvetnik
Partizanska c. 11/I
2000 MARIBOR
T: 02 228 3050
F: 02 228 3060

187.
Marjana ŠNUDERL, odvetnica
Rimska cesta 24
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 9354
F: 01 425 1530
office(at)snuderl.com

188.
AGENCIJA VEBO, družba za invencije, pravno svetovanje in nove medije, d.o.o.
Brdnikova ulica 29
1000 LJUBLJANA
T: 01 256 8467
T: 080 35 00
M: 031 578 317
agencija.vebo.si

192.
ADVED, družba za svetovanje in izobraževanje, d.o.o.
Trg 4. julija 43
2370 DRAVOGRAD
T: 02 877 0248
F: 02 877 0249
www.adved.si

193.
dr. Markus BRUCKMÜLLER
Rechtsanwalt (Dunajska odvetniška zbornica)
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025

194.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČ o.p., d.n.o.
Jakšičeva ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0961
F: 01 434 0420
pisarna(at)pirnat-op.si

195.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI o.p., d.n.o.
Dalmatinova 2
1000 LJUBLJANA
T: 01 239 6400
F: 01 239 6418

196.
ODVETNIŠKA PISARNA JADEK & PENSA d.o.o.
Tavčarjeva 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 2520
F: 01 234 2532
www.jadek-pensa.si

198.
Jasmina MARN, univ.dipl.teol.
Jure Marn d.o.o.
Ljubljanska ulica 9
2000 MARIBOR
T: 02 300 7320
F: 02 300 7322
mail(at)marn.si

199.
Mojca ERMAN, odvetnica
Tivolska cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025

200.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN o.p., d.n.o.
Taborska cesta 13
1290 GROSUPLJE
T: 01 786 4640
F: 01 786 1185

201.
Matej ERJAVEC, odvetnik
Trg Osvobodilne fronte 14
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 2500
F: 01 234 2506
info(at)erjavec-op.si

203.
FILIPOV o.p. d.o.o.
Tomšičeva ulica 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 0935
F: 01 426 0711
office(at)filipov-op.si

204.
mag. Boštjan REJC, odvetnik
p.p. 1606, Bleiweisova ulica 30
1001 LJUBLJANA
T: 08 205 2111
F: 08 205 2110
office(at)rejc.si

205.
Vesna GORJUP ZUPANČIČ, odvetnica
Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11
2000 MARIBOR
T: 02 234 4780
F: 02 234 4795
vesna(at)gorjup.net

207.
ODVETNIŠKA DRUŽBA NEFFAT o.p., d.o.o.
Miklošičeva cesta 18
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0061
F: 01 300 0065
neffat(at)neffat.si

210.
ODVETNIŠKA PISARNA DRNOVŠEK d.o.o.
Miklošičeva cesta 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 426 1271, 251 9475
F: 01 426 1271, 251 9475
nd(at)drnovsek.si

211.
Brigita KRALJIČ, odvetnica
Tomšičeva ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 5210
F: 01 620 5211
brigita.kraljic(at)cms-rrh.com

212.
ODVETNIŠKA PISARNA JANEŽIČ & JARKOVIČ d.o.o.
Tavčarjeva ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 230 9000
F: 01 230 9010
www.jjlex.si

213.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KAVČIČ, BRAČUN IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 244 5500
F: 01 244 5501
info(at)kbp.si

214.
Désirée BAŠKOVIČ, odvetnica
Trdinova ulica 8
1000 LJUBLJANA
T: 01 432 6022
F: 01 432 6160
desiree.baskovic(at)siol.net

215.
dr. Mirko Silvo TISCHLER, odvetnik
Trdinova ulica 5
1000 LJUBLJANA
T: 01 434 7612
F: 01 432 0287
info(at)eu-odvetnik.si

216.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ILIĆ & PARTNERJI o.p.d.o.o.
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 0590 86 600
F: 0590 86 609
slovenia(at)odilaw.com

223.
mag. Sebastjan KERČMAR, odvetnik
Ul. XXX. divizije 21
5000 NOVA GORICA
T: 05 333 4830
F: 05 333 4831
pisarna(at)odvetnik-kercmar.si

224.
Lidija KOBE, odvetnica
Litostrojska cesta 40B
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 9767
F: 01 620 9769
lidija.kobe(at)kobe-op.si

225.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KAC IN ODVETNIKI o.p. d.o.o.
Partizanska cesta 11
2000 MARIBOR
T: 02 228 3050
F: 02 228 3060

227.
ODVETNIŠKA PISARNA MIRO SENICA IN ODVETNIKI, d.o.o.
Barjanska cesta 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 252 8000
F: 01 252 8080
odvetniki.attorneys(at)senica.si

229.
dr. Maja BOGATAJ JANČIČ, LL.M., LL.M.,
IPI - Inštitut za intelektualno lastnino
Dalmatinova 2
1000 LJUBLJANA
T: 041 733 625, 059 942 437
maja.bogataj(at)ipi.si
www.ipi.si

230.
ODVETNIŠKA DRUŽBA VIDOVIČ & PARTNERJI, o.p., d.o.o.
Vodnikova cesta 172
1000 LJUBLJANA
T: 01 500 7320
F: 01 500 7322
vp(at)vidovic-op.si

231.
ODVETNIŠKA DRUŽBA BRECELJ KOROŠEC MATE ZUPANČIČ d.o.o.-o.p.
Tavčarjeva 2
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 5400
F: 01 234 5434
info(at)brecelj.net

232.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT-KOVAČIČ-ŠKOFIČ o.p., d.o.o.
Jakšičeva ulica 1
1000 LJUBLJANA
T: 01 300 0960
F: 01 434 0420
info(at)pks-od.si

233.
FABIANI, PETROVIČ, JERAJ d.o.o.
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 5210
F: 01 620 5211
tajnistvo(at)fpj-op.si

234.
ODVETNIŠKA DRUŽBA BRUMEC o.p., d.o.o.
Kotnikova ulica 28
1000 LJUBLJANA
T: 0590 99 870
F: 0590 99 871
pisarna(at)brumec-op.si

236.
Boštjan FIGUEROA, univ. dipl. ekon., MBA
Ulica bratov Učakar 132
1000 LJUBLJANA

237.
mag. Vanja JUS
, mag. prav., dipl. inž. str.,
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46
2000 MARIBOR
T: 059 055 575
F: 059 055 576
Vanja.Jus(at)umi.si

238.
ODVETNIŠKA PISARNA KLARA MILETIČ d.o.o.

Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 438 0000
F: 01 438 0025
klara.miletic(at)wolftheiss.com

239.
CONNECTA REKLAMNA AGENCIJA d.o.o.
Dunajska cesta 76
1000 LJUBLJANA
T: 01 234 0064
F: 01 234 0070
znamke(at)connecta.si

240.
Andrej BREZAVŠČEK, odvetnik
Cankarjeva cesta 4
1000 LJUBLJANA
T: 01 292 7000
F: 01 292 7001
andrej(at)odv-bgo.com

241.
AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o.
Tivolska cesta 50
1000 LJUBLJANA
T: 01 434 5400
F: 01 434 5404
office1(at)azodvetniki.com

242.
KIRM PERPAR, odvetniška družba o.p., d.o.o.
Poljanski nasip 6
1000 LJUBLJANA
T: 08 209 9221
F: 08 209 9220
andrej.kirm(at)k-p.si

243.
IPRC, svetovanje in upravljanje z intelektualno lastnino, d.o.o.
Regentova cesta 40
1000 LJUBLJANA
T: 031 496 522
info(at)iprc.si
www.iprc.si

245.
ODVETNIŠKA PISARNA SEVER d.o.o.
Gorenjska cesta 28
4240 RADOVLJICA
T: 08 205 5790
F: 04 532 5807
spela.sever(at)e-odvetnik.si

246.
Maša Korenčan, univ. dipl. prav.
Linhartova 40
1000 LJUBLJANA
T: 051 312 882
masa.korencan(at)gmail.com

248.
Marko KETLER, odvetnik
Dunajska cesta 167
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 9681
F: 01 200 9699
marko.ketler(at)karanovic-nikolic.com

249.
ODVETNIŠKA PISARNA ZAVRŠEK, o.p., d.o.o.
Dalmatinova ulica 10
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 4096
F: 01 430 4097
pisarna(at)zavrsek.si

250.
ODVETNIŠKA PISARNA STUŠEK d.o.o.
Trg celjskih knezov 2
3000 CELJE
T: 03 828 2100
F: 03 828 2101
info(at)stusek.si

251.
ODVETNIŠKA DRUŽBA SITAR & MIHELČIČ, o.p., d.o.o.
Beethovnova ulica 9
1000 LJUBLJANA
T: 059 335 100
F: 059 335 104
office(at)odv-slm.si

252.
ODVETNIŠKA DRUŽBA SIBINČIČ KRIŽANEC MEDAK o.p. d.o.o.

Dalmatinova ulica 2
1000 LJUBLJANA
T: 059 097 411
F: 059 097 410
info(at)skmp.si

253.
ODVETNIŠKA PISARNA ANDOLJŠEK d.o.o.
Dunajska cesta 116
1000 LJUBLJANA
T: 051 601 395
F: 01 232 1840
tatjana.andoljsek(at)opam-law.com

254.
ODVETNIŠKA DRUŽBA PANTELIČ IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Poljanski nasip 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 4848
F: 01 430 4849
odvetniki(at)pantelic.si

256.
Eva ŠKUFCA, odvetnica
Tomšičeva 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 0982
F: 01 426 0711
e.skufca(at)schoenherr.eu

257.
ODVETNIŠKA DRUŽBA MIHELJ, BARBIČ IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Prvomajska ulica 23
5000 NOVA GORICA
T: 05 336 5759
F: 05 336 5766
pisarna(at)mbo.si

259.
ODVETNIŠKA PISARNA ULČAR & PARTNERJI d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
T: 01 560 5300
F: 01 560 5304
lenart.pivec(at)ulcar-op.si

260.
Nataša CANKAR, odvetnica
Kamniška cesta 38
1217 VODICE
T: 041 962 474
natasa.cankar(at)gmail.com

261.
ODVETNIŠKA DRUŽBA GREŠAK o.p., d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 LJUBLJANA
T: 01 555 5400
F: 01 555 5401
bostjan(at)gresak.si

262.
Petra Pečar, univ. dipl. prav.
Regentova ulica 4 A
6280 ANKARAN
T: 041 860 553
petra.pecar(at)msa-iplaw.com

263.
Nina Zidar Klemenčič, odvetnica
Slovenska cesta 54
1000 LJUBLJANA
T: 01 239 2200
F: 01 239 2204
desk(at)zidar-op.si

264.
Daniel Katalinič, odvetnik
Ulica Staneta Rozmana 10
9000 MURSKA SOBOTA
T: 05 993 0297
F: 08 205 4309
daniel(at)katalinic.si

265.
ODVETNIŠKA PISARNA FILIPOVIĆ O.P., d.o.o.
Dunajska cesta 129
1000 LJUBLJANA
T: 05 933 6800
F: 05 933 6801
mirko.filipovic(at)opf.si

266.
ODVETNIŠKA DRUŽBA ZUPANČIČ, TACOL IN PARTNERJI o.p., d.o.o.
Nazorjeva ulica 6a
1000 LJUBLJANA
T: 08 205 1395
F: 08 205 1396
info(at)zupancic-tacol.si

267.
BRANDA, pravno svetovanje in zastopstvo za blagovne znamke d.o.o.
Tržaška cesta 340
1000 LJUBLJANA
T: 031 686 000
info(at)branda.si

268.
ODVETNIŠKA PISARNA GORIČAR d.o.o.
Litostrojska cesta 40B
1000 LJUBLJANA
T: 041 447 960
info(at)goricar.si

269.
ODVETNIŠKA PISARNA VRTAČNIK, d.o.o.
Beethovnova ulica 9
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 9630
F: 01 200 9632
info(at)vrtacnik.si

270.
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOPRIVŠEK o.p., d.o.o.
Ukmarjeva ulica 6
1000 LJUBLJANA
T: 01 430 5070
F: 01428 9960
info(at)koprivsek-op.com

271.
ZAVOD MLADI PODJETNIK
Kunaverjeva ulica 9
1000 LJUBLJANA
T: 030 708 807
znamke(at)mladipodjetnik.si

272.
Dunaj Jandl, odvetnica
Bleiweisova cesta 30
1000 LJUBLJANA
T: 01 620 52 10
F: 01 620 52 11
dunja.jandl(at)cms-rrh.com

273.
Matej Črnilec, odvetniK
Tomšičeva 3
1000 LJUBLJANA
T: 01 200 09 67
F: 01 426 07 11
m.crnilec(at)schoenherr.eu

274.
Tilen Tacol, odvetniK
Mala ulica 5
1000 LJUBLJANA
T: 041 373 845
F: 01 234 03 30
tilen.tacol(at)op-tacol.si

To top

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki