Republika Slovenija
Iskanje:

Pristojbine in cenik informacijskih storitev

Znamke

 

 

EUR

4.1

Prijavna pristojbina

 

4.1.1

za vključno tri razrede

100,00

4.1.2

za vsak naslednji razred

20,00

4.1.3

za kolektivno znamko do vključno treh razredov

250,00

4.1.4

za vsak naslednji razred

50,00

4.2

Pristojbina za registracijo znamke (vključuje vzdrževanje znamke za prvih 10 let) oziroma za njeno podaljšanje za nadaljnjih 10 let

 

4.2.1

za tri razrede

150,00

4.2.2

za vsak naslednj razred

50,00

4.3

Dodatne zahteve

 

4.3.1

popravek klasifikacije (za posamezno blago oziroma storitev)

5,00

4.3.2

ugovor zoper registracijo

75,00

4.4

Mednarodna registracija

 

4.4.1

pristojbina za posredovanje prijave za mednarodno registracijo

60,00

4.4.2

ugovor zoper mednarodno registracijo

85,00

4.5

Znamka Skupnosti (CTM)

 

4.5.1

pošiljanje prijave na Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM)

50,00

 

Pristojbine se plačujejo na račun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-1000307004, sklic (11) 21318-7111045-oznaka prijave (IBAN: SI56011001000307004, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). Kot oznaka prijave se vpiše ničla, zadnjih 5 cifer iz številke prijave in dvoštevilčna letnica iz številke prijave (prvi dve cifri oziroma, pri 9-mestni številki prijave, 3. in 4. cifra). Če številka prijave še ni določena, se kot oznaka prijave vpišejo štiri ničle in cela letnica vložitve prijave.

Pristojbine se lahko plačujejo z nakazilom na omenjeni račun, s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali z gotovinskim oziroma z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada. Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik (koda: OUR).

Urad za plačilo pristojbin ne izstavlja računov

Urad za plačilo pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine ne izstavlja računov.

Obveznost plačila pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine je določena z 9. členom Zakona o industrijski lastnini, nastane pa z vložitvijo zahteve za pridobitev pravice oziroma druge zahteve po navedenem zakonu. Tudi roki za plačilo pristojbin in pravne posledice zamude plačila so določeni s tem zakonom. Višina pristojbin je določena z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06). Ker torej ne gre za "tržno storitev" urada in ker urad v okviru svoje osnovne dejavnosti - podelitve, registracije in varstva pravic industrijske lastnine - ni davčni zavezanec (peti odstavek 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 117/06), ne more izstaviti računa za plačilo pristojbine.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki