Republika Slovenija
Iskanje:

Pristojbine in cenik informacijskih storitev

Upravne takse

Upravne takse določa Zakon o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZeIP, 32/16, 30/18 - ZKZaš in 189/20 - ZFRO).

Spodnji zneski veljajo od 21.5.2016 daljeTarifna številka 48EUR

a) Potrdilo o prednostni pravici

15,40

b) Potrdilo iz registrov pravic industrijske lastnine

9,10

Takse se plačujejo na račun 01100-1000352594, sklic (11) 21318-7111240-oznaka prijave (IBAN: SI56011001000352594, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). Kot oznaka prijave se vpiše ničla, zadnjih 5 cifer iz številke prijave in dvoštevilčna letnica iz številke prijave (prvi dve cifri oziroma, pri 9-mestni številki prijave, 3. in 4. cifra).Tarifna številka 48EUR

c) Opravljanje strokovnega izpita

163,10

č) Popravni (strokovni) izpit

54,40

d) Vpis v register zastopnikov

 1.208,10

Takse se plačujejo na račun 01100-1000352594, sklic (11) 21318-7111240-0000LLLL, pri čemer pomeni LLLL tekoče leto (letnica).
(IBAN: SI56011001000352594, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT)Tarifni številki 1 in 3EUR

Vloga/zahteva
Vloga/zahteva (kadar ni predpisana druga taksa) - ne velja za pravice industrijske lastnine

4,50

Odločba
Odločba o vpisu spremembe v register zastopnikov; druge odločbe ali sklepi, s katerimi se konča postopek, oz. sklepi, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa - ne velja za pravice industrijske lastnine

18,10


Takse se plačujejo na račun 01100-1000315637, sklic (11) 21318-7111002-0000LLLL, pri čemer pomeni LLLL tekoče leto (letnica).
(IBAN: SI56011001000315637, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT)

 

Takse je pri uradu moč plačati le v gotovini, sicer pa z nakazili na zgoraj navedene bančne račune.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki