Republika Slovenija
Iskanje:

Pristojbine in cenik informacijskih storitev

Patenti

 

 

EUR

1.1

Prijavna pristojbina,  vključno z veljavnostjo za prva tri leta:

110,00

1.2

Vzdrževanje veljavnosti:

 

 

3. leto (samo za evropski patent)

30,00

 

4. leto

34,00

 

5. leto

42,00

 

6. leto

50,00

 

7. leto

60,00

 

8. leto

70,00

 

9. leto

80,00

 

10. leto

110,00

 

11. leto

154,00

 

12. leto

200,00

 

13. leto

234,00

 

14. leto

274,00

 

15. leto

310,00

 

16. leto

390,00

 

17. leto

510,00

 

18. leto

654,00

 

19. leto

870,00

 

20. leto

1.100,00

1.3

Dodatne zahteve:

 

1.3.1

Popravek zahteve za priznanje prednostne pravice

30,00

1.3.2

Vzpostavitev prednostne pravice

42,00

1.3.3

Izdaja ugotovitvene odločbe

85,00

1.3.4

Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe

1.091,00

1.4

Sporazum o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo oziroma Evropska patentna konvencija

 

1.4.1

Objava prevoda

100,00

1.4.2

Ponovna objava

60,00

1.4.3

Sprememba evropske prijave v nacionalno

110,00

 

Pristojbine se plačujejo na račun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-1000307004, sklic (11) 21318-7111045-oznaka prijave (IBAN: SI56011001000307004, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). Kot oznaka prijave se vpiše ničla, zadnjih 5 cifer iz številke prijave in dvoštevilčna letnica iz številke prijave (prvi dve cifri oziroma, pri 9-mestni številki prijave, 3. in 4. cifra). Če številka prijave še ni določena, se kot oznaka prijave vpišejo štiri ničle in cela letnica vložitve prijave.

Pristojbine se lahko plačujejo z nakazilom na omenjeni račun, s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali z gotovinskim oziroma z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada. Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik (koda: OUR).

 

PCT prijave

 

 

EUR

 

Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne prijave

91,00


Pristojbine se plačujejo na račun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-6300109972, sklic (18) 21318-2902001-oznaka prijave (IBAN: SI56011006300109972, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). Kot oznaka PCT prijave se vpiše 7 cifer, pri čemer prvih 5 cifer predstavlja zaporedno številko PCT prijave, zadnji 2 cifri pa predstavljata letnico.

Pristojbine se lahko plačujejo z nakazilom na omenjeni račun, s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih sredstev na račun (depozit) ali z gotovinskim oziroma z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada. Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom krije plačnik (koda: OUR).

Urad za plačilo pristojbin ne izstavlja računov

Urad za plačilo pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine ne izstavlja računov.

Obveznost plačila pristojbin za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine je določena z 9. členom Zakona o industrijski lastnini, nastane pa z vložitvijo zahteve za pridobitev pravice oziroma druge zahteve po navedenem zakonu. Tudi roki za plačilo pristojbin in pravne posledice zamude plačila so določeni s tem zakonom. Višina pristojbin je določena z Uredbo o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06). Ker torej ne gre za "tržno storitev" urada in ker urad v okviru svoje osnovne dejavnosti - podelitve, registracije in varstva pravic industrijske lastnine - ni davčni zavezanec (peti odstavek 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 117/06), ne more izstaviti računa za plačilo pristojbine.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki