Republika Slovenija
Iskanje:

Pristojbine in cenik informacijskih storitev

Informacijske storitve

A.

Poizvedbe, informacije, monitoring, priprava portfelja ...

EUR

A.1

Enostavne poizvedbe po informacijskih bazah urada - za vsak profil

8,00

A.2

Poizvedba po informacijskih bazah urada - za vsak profil

25,00

A.3

Poizvedba o stanju tehnike z mnenjem na osnovi vložene patentne prijave

350,00

A.4

Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti z določeno znamko ali znakom

65,00

A.5

Poizvedba o pravnem statusu pravic industrijske lastnine (patenti, modeli, znamke) v državah članicah EU

85,00

A.6

Posredovanje pisnih mnenj tujih uradov o novosti in inovativnosti izumov na podlagi sklenjenih sporazumov

42,00

A.7

Selektivno razdeljevanje informacij (SDI)

 

A.7.1

minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota zneskov od A.7.1.1 do A.7.1.3 v obračunanem mescu ne doseže tega zneska

12,50

A.7.1.1

začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev)

4,00

A.7.1.2

vsak naslednji deskriptor

0,80

A.7.1.3

vsak zadetek

0,20

A.8

Spremljanje objave znamk (monitoring)

 

A.8.1

minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota zneskov od A.8.1.1 do A.8.1.3 v obračunanem mesecu ne doseže tega zneska

12,50

A.8.1.1

začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev)

4,00

A.8.1.2

vsak naslednji deskriptor

0,80

A.8.1.3

vsak zadetek

0,20

A.9

Nestandardne informacijske storitve

 

A.9.1

ena ura izvajanja informacijske storitve

35,00

A.10

Samostojno opravljanje poizvedb

  

A.10.1

s priključitvijo na računalnik urada

  

A.10.1.1

minimalna letna naročnina, če celokupna letna poraba računalniškega časa ne presega ene ure

72,04

A.10.1.2

ena sekunda dela na računalniku

0,02

A.10.2

v čitalnici urada

brezplačno

A.11

Priprava portfeljev

 

A.11.1

patentni portfelji podjetja

250,00

A.11.2

portfelji pravic industrijske lastnine podjetja

400,00

A.12

Priprava baz podatkov v formatirani obliki - letna naročnina

1.000,00

 

 

 

B.

Publikacije urada in druge publikacije

 

B.1

Posamezna številka Biltena za industrijsko lastnino (BIL) - papirna oblika

10,00

B.2

Dokumenti urada

4,50

B.3

Letna naročnina na ESPACE-SI CD-ROM

50,00

B.4

Tuji dokumenti

8,50

B.5

Brošure, ki jih izdaja urad

 

B.5.1

do 150 strani

10,00

B.5.2

od 151 do 300 strani

15,00

B.5.3

nad 300 strani

20,00

 

Plačila do višine 50,00 EUR lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada.

Za storitve, katerih celotni znesek je manjši od 50,00 EUR, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultati storitve. Če je znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove k celotnemu plačilu in izroči rezultate storitve po prejemu celotnega plačila.

Poizvedbe in posredovanje informacij ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na podelitev patentov in registracijo modelov, znamk ali geografskih označb. Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi z njimi ne prevzema odgovornosti.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki