Republika Slovenija
Iskanje:

Odgovori na pogosta vprašanja

Nelegalno nalaganje glasbenih datotek s spleta

Kako je v Sloveniji urejena prepoved nelegalnega nalaganja glasbenih datotek s spleta? Kakšne so kazni?

V Sloveniji ureja to področje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. Ta med drugim v 184. členu določa, da se z globo najmanj 1.669 EUR kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih, ko je tak prenos potreben po zakonu, reproducira ali da na voljo javnosti avtorsko delo. Za ta prekršek se z  globo najmanj 334 EUR kaznuje tudi fizična oseba. Poleg denarne kazni zakon predvideva tudi odvzem morebitnih predmetov, ki so nastali s prekrškom. 

Nekatere kršitve avtorskih in sorodnih pravic so določene tudi kot kazniva dejanja. Ta so urejena v Kazenskem zakoniku RS in Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.

Ali zakon ločuje med mladoletnimi in polnoletnimi kršitelji?

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah sicer ne ločuje med mladoletnimi in polnoletnimi kršitelji, vendar se mladoletniki v skladu z Zakonom o prekrških in tudi Kazenskim zakonikom RS obravnavajo drugače (izrekajo se jim vzgojni ukrepi in druge sankcije). Poleg tega se mladoletniki ne smejo obravnavati v hitrem postopku, ampak vedno pred sodiščem.

Kdo je v Sloveniji pristojen za izvajanje nadzora nad tovrstnimi prekrški?

Za nadzor nad tovrstnimi prekrški je pristojen Tržni inšpektorat RS.

Več o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine si lahko preberete tudi na tem spletišču na strani o uveljavljanju pravic.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki