Republika Slovenija
Iskanje:

Dokumenti in obrazci

Klasifikacija

Z določitvijo blaga in/ali storitev, za katere je znamka registrirana, se opredeli obseg varstva znamke. Seznam blaga in/ali storitev se naredi s pomočjo klasifikacije. Seznam je obvezna sestavina vloge za registracijo znamke.

Uporaba poimenovanj blaga in storitev iz klasifikacije skrajša postopek preizkusa znamke pred registracijo. Z vidika večje pravne varnosti urad priporoča posamično navajanje blaga in storitev oziroma izogibanje navajanja celotne vsebine posameznih razredov klasifikacije.

Primer seznama:

Razred 09: prenosni telefoni; optične leče; mikrofoni; merilni instrumenti
Razred 10: igle za medicinske namene; nosilci umetnih zob
Razred 42: projektiranje računalniških sistemov; medicinske storitve

Nasvet:

V primeru, da se bo registrirana znamka uporabljala za namene oglaševanja na oblačilih ali pokrivalih, varstvo blaga iz razreda 25 »pokrivala, oblačila, obutev« ni potrebno, če namen ni proizvodnja ali (pre)prodaja tako označenega blaga. Podobno velja za ostalo blago, ki se navadno uporablja za promocijske namene (npr. pisarniški material, dežniki, skodelice, ipd.)

Usklajena baza blaga in storitev (TM Class)

TM Class je baza blaga in storitev, ki vključuje preko 45.000 izrazov in je vključena v uradovo internetno aplikacijo za oddajo vlog v elektronski obliki. V primeru oddaje e-vloge in uporabe klasifikacije TM Class bo čas, potreben za registracijo znamke, krajši.

Mednarodna klasifikacija blaga in storitev - Nicejska klasifikacija

Neuradni prevod 10. izdaje, veljavne od 1.1. 2016. Klasifikacija, ki jo je izdal WIPO v angleškem jeziku, je bila sprejeta z Nicejskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957.

Nicejska klasifikacija 10. izdaja

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki