Republika Slovenija
Iskanje:

Dokumenti in obrazci

Navodila za prijavitelje


Obrazci


Pooblastila zastopniku - vzorci


Vzorec prijave


Klasifikacija

Mednarodna klasifikacija za modele (Locarnska klasifikacija)
9. izdaja (velja od 1.1.2009)

Klasifikacija vsebuje:

Opomba k prevodu Locarnske klasifikacije

Slovenski prevod klasifikacije je namenjen prijaviteljem kot pomoč pri razvrstitvi izdelkov v ustrezne razrede LK. Razvrstitev izdelka po tej klasifikaciji je ena od sestavin prijave modela in je namenjena lažjemu iskanju istovrstnih izdelkov v registrih modelov. Izdelek, katerega videz je predmet modela, se razvrsti v razred in podrazred LK.

Primer enopredmetne prijava
Izdelek "avto" klasificiramo kot 12-08 (razred 12: transportna sredstva in dvigala; podrazred 08: avtomobili, avtobusi in tovornjaki).

Primer večpredmetne prijava
(če izdelki sodijo v različne podrazrede istega razreda, se klasificira vsak izdelek posebej)
Izdelka "postelja in omara" klasificiramo kot 6-02 in 6-04 (razred 6: pohištvena oprema; podrazred 02: ležalno pohištvo; podrazred 04: shranjevalno pohištvo).

Navodila za uporabo:
V seznamu razredov in podrazredov ter v abecednem seznamu izdelkov imajo nekateri nazivi izdelkov dopolnila v okroglih ali oglatih oklepajih. Izrazi v okroglih oklepajih dopolnjujejo nazive izdelkov, ki se lahko v seznamu praviloma poiščejo tudi po tem dopolnilnem izrazu pod ustrezno črko abecede. Besedilo pred okroglim oklepajem je bistveni del naziva izdelka in ga znotraj oklepajev nadomešča ˝-˝. Izrazi v oglatih oklepajih so v glavnem namenjeni natančnejši opredelitvi besedila pred oklepaji, kadar je to preveč nejasno ali dvoumno za namene klasifikacije. Številke pred nazivi izdelkov so zaporedne številke v slovenskem abecednem seznamu, številke desno od nazivov izdelkov pa zaporedne številke v angleškem abecednem seznamu.
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki