Republika Slovenija
Iskanje:

Dokumenti in obrazci

Znamke: klasifikacija blaga in storitev

Z določitvijo blaga in/ali storitev, za katere je znamka registrirana, se opredeli obseg varstva znamke. Seznam blaga in/ali storitev se naredi s pomočjo klasifikacije. Seznam je obvezna sestavina vloge za registracijo znamke.

Uporaba poimenovanj blaga in storitev iz klasifikacije skrajša postopek preizkusa znamke pred registracijo. Z vidika večje pravne varnosti urad priporoča posamično navajanje blaga in storitev oziroma izogibanje navajanja celotne vsebine posameznih razredov klasifikacije.

Primer seznama:

Razred 09: prenosni telefoni; optične leče; mikrofoni; merilni instrumenti
Razred 10: igle za medicinske namene; nosilci umetnih zob
Razred 42: projektiranje računalniških sistemov; medicinske storitve

Nasvet:

V primeru, da se bo registrirana znamka uporabljala za namene oglaševanja na oblačilih ali pokrivalih, varstvo blaga iz razreda 25 »pokrivala, oblačila, obutev« ni potrebno, če namen ni proizvodnja ali (pre)prodaja tako označenega blaga. Podobno velja za ostalo blago, ki se navadno uporablja za promocijske namene (npr. pisarniški material, dežniki, skodelice, ipd.)

Usklajena baza blaga in storitev (TM Class)

TM Class je baza blaga in storitev, ki vključuje preko 45.000 izrazov in je vključena v uradovo internetno aplikacijo za oddajo vlog v elektronski obliki. V primeru oddaje e-vloge in uporabe klasifikacije TM Class bo čas, potreben za registracijo znamke, krajši.

Mednarodna klasifikacija blaga in storitev - Nicejska klasifikacija

Neuradni prevod 10. izdaje, veljavne od 1.1. 2016. Klasifikacija, ki jo je izdal WIPO v angleškem jeziku, je bila sprejeta z Nicejskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957.

Nicejska klasifikacija 10. izdaja


Modeli

Mednarodna klasifikacija za modele - Locarnska klasifikacija

9. izdaja (velja od 1. 1. 2009)

Klasifikacija vsebuje:

Opomba k prevodu Locarnske klasifikacije:

Slovenski prevod klasifikacije je namenjen prijaviteljem kot pomoč pri razvrstitvi izdelkov v ustrezne razrede LK. Razvrstitev izdelka po tej klasifikaciji je ena od sestavin prijave modela in je namenjena lažjemu iskanju istovrstnih izdelkov v registrih modelov. Izdelek, katerega videz je predmet modela, se razvrsti v razred in podrazred LK.

Primer enopredmetne prijave:
Izdelek "avto" klasificiramo kot 12-08 (razred 12: transportna sredstva in dvigala; podrazred 08: avtomobili, avtobusi in tovornjaki).

Primer večpredmetne prijave:
(če izdelki sodijo v različne podrazrede istega razreda, se klasificira vsak izdelek posebej)
Izdelka "postelja in omara" klasificiramo kot 6-02 in 6-04 (razred 6: pohištvena oprema; podrazred 02: ležalno pohištvo; podrazred 04: shranjevalno pohištvo).

Navodila za uporabo:
V seznamu razredov in podrazredov ter v abecednem seznamu izdelkov imajo nekateri nazivi izdelkov dopolnila v okroglih ali oglatih oklepajih. Izrazi v okroglih oklepajih dopolnjujejo nazive izdelkov, ki se lahko v seznamu praviloma poiščejo tudi po tem dopolnilnem izrazu pod ustrezno črko abecede. Besedilo pred okroglim oklepajem je bistveni del naziva izdelka in ga znotraj oklepajev nadomešča ˝-˝. Izrazi v oglatih oklepajih so v glavnem namenjeni natančnejši opredelitvi besedila pred oklepaji, kadar je to preveč nejasno ali dvoumno za namene klasifikacije. Številke pred nazivi izdelkov so zaporedne številke v slovenskem abecednem seznamu, številke desno od nazivov izdelkov pa zaporedne številke v angleškem abecednem seznamu.


Brezplačno spletno orodje za pomoč pri klasifikaciji blaga in storitev.

Pri izbiri ustreznega razreda za vaše blago in storitve vam URSIL skupaj z EUIPO nudi TMclass, ki služi poenostavitvi postopka za registracijo znamke. S pomočjo tega orodja se bo lažje odločiti, kako pravilno klasificirati blago in storitve, saj prijavitelju omogoča:

  • primerjavo klasifikacije izrazov v bazah 25 nacionalnih uradov
  • iskanje posameznih izrazov
  • preverjanje seznama izrazov in nudi podatke o podobnih izrazih v iskanem razredu
  • prevajanje izrazov.
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki