Republika Slovenija
Iskanje:

Prispevki o aktualnih temah

Prispevki, uradna mnenja in raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Priprava nacionalne strategije o intelektualni lastnini

Projekt v delu (2013): V sodelovanju s strokovnjaki Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) bo urad prek vrste aktivnosti oblikoval osnutek nacionalne strategije razvoja intelektualne lastnine, ki ga bomo dali v javno razpravo najširšemu krogu zainteresirane javnosti. 

Posvetovanja najprej s strokovno in potem širšo javnostjo bodo tujim strokovnjakom, ki uradu nudijo strokovno podporo, in tudi uradu omogočila čim bolj kakovosten in celovit vpogled v stanje na področju intelektualne lastnine in pričakovanja glede nadaljnjega razvoja tega področja v Sloveniji.

1. Začetek procesa

Urad je v okviru procesa oblikovanja nacionalne strategije razvoja intelektualne lastnine januarja 2013 na delovnem obisku gostil strokovnjake Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Cilj obiska je bil že v začetni fazi oblikovanja strategije izvesti posvetovanja s predstavniki ožje strokovne javnosti na področju intelektualne lastnine.

2. faza - Krog posvetov s strokovno javnostjo

V maju 2013 bo urad organiziral serijo poglobljenih tematskih razprav s predstavniki ožje strokovne javnosti na področju intelektualne lastnine. Termini razprav bodo pravočasno objavljeni.

3. faza - Osnutek dokumenta in javna razprava

Oblikovanju osnutka dokumenta o nacionalni strategiji razvoja intelektualne lastnine bo sledila širša javna razprava.

  Kontaktna oseba:
  Klemen Grošelj
 

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki