Republika Slovenija
Iskanje:

Varstvo znamke v tujini

Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine: z nacionalno prijavo v izbrani državi, mednarodno prijavo ali evropsko prijavo.

Dokumenti in obrazci

>> Obrazec WIPO MM18 - Declaration of intention to use the mark (United States of America) [editable PDF]

Mednarodna prijava

Na osnovi prijave za slovensko znamko ali v primeru nekaterih držav na osnovi slovenske registracije je mogoče registrirati znamko v 124 državah članicah Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk in protokola k Madridskemu sporazumu.

Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu Zahteva za mednarodno registracijo znamke pri slovenskem uradu skupaj s seznamom proizvodov oziroma storitev v francoskem oziroma angleškem jeziku in plača nacionalno pristojbino v višini 60 EUR ter mednarodne pristojbine.

Mednarodne pristojbine za registracijo znamke so sestavljene iz osnovne in dopolnilnih pristojbin. Višina pristojbin se določa glede na države, v katerih se zahteva varstvo in glede na število razredov. Informacije o višini mednarodnih pristojbin so na voljo na spletni strani WIPO.

Postopek za registracijo se začne pri slovenskem uradu in nadaljuje pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi ter organih držav, za katere se zahteva registracija. Prijavitelj potrebuje zastopnika v določenih primerih samo za postopek pred organi posameznih tujih držav.

Vse informacije o mednarodni registraciji znamke so na voljo na spletni strani WIPO.

Zahtevo za spremembo pri mednarodni znamki lahko imetnik registrirane mednarodne znamke vloži na ustreznem obrazcu (http://www.wipo.int/madrid/en/forms/), in sicer neposredno na Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi:

 • po pošti na naslov:
  World Intellectual Property Organization
  34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
  1211 Geneva 20, Switzerland
 • ali po telefaksu na: ++41 22 740 1429


Evropska prijava

Druga možnost pridobitve varstva znamke v tujini je registracija znamke Evropske unije (EU trade mark - EUTM), ki velja v vseh državah članicah Evropske skupnosti in ima enak učinek na celotnem območju Skupnosti.

Prijavo lahko vloži vsak državljan Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju, pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v Alicanteju v Španiji, in sicer sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register tega urada. Prijava se vloži v enem od uradnih jezikov držav članic Evropske skupnosti (tudi v slovenščini), sam postopek registracije pa poteka po izbiri prijavitelja bodisi v angleščini, francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini.

Prijava se na EUIPO vloži bodisi

 • ali po telefaksu št. + 34 965 131 344

Pristojbine

 • osnovna pristojbina za elektronsko prijavo znamke EU je 850 EUR in vključuje en blagovni/storitveni razred. Osnovna pristojbina za prijavo v papirni obliki je 1000 EUR.
 • pristojbino za drugi blagovni/storitveni razred je 50 EUR.
 • pristojbina za tretji in vsak naslednji blagovni/storitveni razred je 150 EUR na razred.

Za več informacij o pristojbinah za znamko EU oziroma za izračun pristojbin si oglejte ustrezno stran portala EUIPO.


Nacionalne prijave pri tujih uradih

Nacionalna prijava se vloži pri ustreznem organu države, v kateri želite varstvo znamke. Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma le prek zastopnika, ki je vpisan v register zadevne države. Pri večini držav je postopek podoben postopku pred slovenskim uradom, le da nekateri uradi pred registracijo tudi preverijo, ali obstajajo že prej registrirane iste ali podobne nacionalne znamke, kar je lahko razlog za zavrnitev prijave.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki