Republika Slovenija
Iskanje:

Trajanje pravice in vzdrževanje

Za vzdrževanje znamke je treba vsakih 10 let plačati pristojbine. Priporočljivo je tudi spremljati morebitne kršitve.

Pristojbine

Pristojbina za podaljšanje znamke za nadaljnjih 10 let za do tri razrede: 150 EUR


Dokumenti in obrazci

Znamka traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja.

V času trajanja znamke spremljajte morebitne kršitve!

Če želite svojo znamko prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov oz. sedež, je potrebno takšno spremembo (ob plačilu ustreznih pristojbin) vpisati v ustrezen register. Urad vodi registre pravic industrijske lastnine.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki