Republika Slovenija
Iskanje:

Iz zgodovine

Prijava za najstarejšo v Sloveniji veljavno znamko je bila vložena 31. marca 1921 v Nemčiji. Prek različnih držav in sistemov varovanja intelektualne lastnine, ki so veljali na področju Slovenije, je prispela do nas. Več ...

Znamke

Kot znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati.

Varstvo znamke v Sloveniji

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo znamke, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot znamka, ali je enaka ali podobna znamka že registrirana, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev varstva znamke pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Trajanje pravice in vzdrževanje

Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja.

Ugovor zoper registracijo

Urad popolnega preizkusa prijav znamk, to je preverjanja, ali bi morebitna registracija znamke kršila starejše pravice drugih, ne izvaja. Tovrstni preizkus izvede šele na podlagi ugovora tretjih.

Varstvo znamke v tujini

Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine: z nacionalno prijavo, mednarodno prijavo ali evropsko prijavo.

Praksa preizkušanja znamk

Usklajena praksa preizkušanja znamk med uradi za znamke držav članic EU in OHIM ter uveljavitev ključnih odločitev sodišč v praksi urada.

---

Znamke v bazah podatkov

Povezave na baze veljavnih pravic industrijske lastnine v Sloveniji in druge baze.

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori o znamkah.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki