Republika Slovenija
Iskanje:

Trajanje pravice in vzdrževanje

Izključne pravice prenehajo veljati pred potekom enega izmed naštetih rokov, če niso plačane pristojbine ali če se nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove.

Zakonodaja


Pristojbine

Pristojbina za registracijo topografije polprevodniškega vezja (prijava, objava, listina in vzdrževanje): 250 EUR

Izključne pravice prenehajo veljati po preteku prvega od naslednjih obdobij:

  • ob koncu koledarskega leta, v katerem preteče deset let od datuma, ko se je topografija začela prvič gospodarsko izkoriščati kjerkoli na svetu, ali
  • ob koncu koledarskega leta po preteku desetih let od datuma, ko je bila vložena pravilna prijava.

Ne glede na to izključne pravice prenehajo po petnajstih letih od dneva, ko je bila topografija upodobljena, vendar ni bila gospodarsko izkoriščena.

Pri tej pravici ni potrebno skrbeti za vzdrževanje veljavnosti, ker je s plačilom prijavne pristojbine istočasno plačana tudi pristojbina za vzdrževanje, za celotno dobo trajanja, vse dokler ne preneha po enem izmed prej naštetih obdobij.

Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove nadaljnje kršenje.

Osebi, ki gospodarsko izkorišča polprevodniško vezje z zavarovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodarskega izkoriščanja takšnega polprevodniškega vezja.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki