Republika Slovenija
Iskanje:

Pred prijavo

Preden vložite zahtevo za registracijo topografije polprevodniških vezij, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot topografija, kdo lahko vloži zahtevo, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Zakonodaja


Dokumenti in obrazci


Pristojbine

Pristojbina za registracijo topografije polprevodniškega vezja (prijava,  objava, listina in vzdrževanje): 250 EUR

Še posebej pomembno pa je vedeti naslednje:

Kaj je topografija?

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij opredeljuje polprevodniško vezje kot napravo za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh, ne glede na kakšen način je ta razporeditev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen drug način.

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna, to pa je, če je rezultat lastnega ustvarjalnega napora in v času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji.

Komu pripada pravica?

Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvarjalcu. Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki