Republika Slovenija
Iskanje:

Topografja polprevodniških vezij

Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element.

Varstvo topografije u Sloveniji

Urad vodi upravni postopek za registracijo topografije, register zavarovanih topografij in druge upravne zadeve, ki se nanašajo na pridobitev varstva.

Pred prijavo

Preden vložite zahtevo za registracijo topografije polprevodniških vezij, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot topografija, kdo lahko vloži zahtevo, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev varstva topografije polprevodniških vezij pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Trajanje pravice in vzdrževanje

Izključne pravice prenehajo veljati pred potekom enega izmed naštetih rokov, če niso plačane pristojbine ali če se nosilec varstvu zavarovane topografije pisno odpove.

---

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki