Republika Slovenija
Iskanje:

Registri

Urad vodi registre patentov, dodatnih varstvenih certifikatov, modelov, znamk in geografskih označb ter registre prijav za navedene pravice. Vsi registri, razen registra prijav patentov in modelov, so javni. Urad vodi tudi register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za znamke in modele.

Vpogled v registre

Vpogled v registre je brezplačen in je mogoč v knjižnici urada ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 9.00 in 14.30, ob sredah med 9. in 16.00 in petkih med 9. in 14.00.

Potrdilo iz registra

Vsakdo lahko po plačilu upravne takse dobi potrdilo iz registra za posamezno pravico, ki vsebuje  podatke o pravici, kakršni so na dan izdaje potrdila.

Vpis sprememb v register

Spremembe se v register vpišejo na zahtevo vložnika ali po uradni dolžnosti, v skladu s Pravilnikom o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici.

Register zastopnikov

Urad vodi register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za modele in znamke. Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katerokoli pravico. Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo stranke le v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami.

Strokovni izpit za zastopnike

S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred uradom. Izpit se opravlja pri uradu pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje direktor urada. Urad organizira opravljanje izpita do trikrat letno na podlagi predhodnega dogovora s kandidati.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki