Republika Slovenija
Iskanje:

Trajanje pravice in vzdrževanje

Ne pozabite, da je potrebno za vzdrževanje patenta vsako leto plačevati letne pristojbine. 

Pristojbine

Pristojbina za vzdrževanje veljavnosti patenta za 4. leto: 34 EUR


Dokumenti in obrazci

Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave, patent s skrajšanim trajanjem pa 10 let od datuma vložitve prijave. Oba veljata samo v Sloveniji.

V času trajanja patenta spremljajte morebitne kršitve!

Če želite svoj patent prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov oz. sedež, je potrebno takšno spremembo (ob plačilu ustreznih pristojbin) vpisati v ustrezen register. Urad vodi registre pravic industrijske lastnine.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki