Republika Slovenija
Iskanje:

Ali ste vedeli?

Da je prvo prijavo za slovenski patent vložila 17. oktobra 1991 Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, in sicer za izum vezja za napetostno zaščito napajanja integriranega CMOS vezja. Patent je bil podeljen 27. novembra 1992 in še vedno velja. Več...

Patenti

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

 

Patentno varstvo v Sloveniji

V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali prek zastopnika.

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za podelitev patenta, vam svetujemo, da se pozanimate, ali je vaš izum res nov v svetovnem merilu, če se za vaš izum sploh lahko podeli patent, kako poteka postopek podelitve patenta, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev patentnega varstva pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Trajanje pravice in vzdrževanje

Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji. Ne pozabite, da je potrebno za vzdrževanje patenta vsako leto plačevati letne pristojbine. 

Dodatni varstveni certifikat

Dodatni varstveni certifikat je ena izmed pravic industrijske lastnine. Pod določenimi pogoji se lahko dodeli imetniku osnovnega patenta ali njegovemu pravnemu nasledniku po izteku patenta.

Patentno varstvo v tujini

Patentno varstvo je ozemeljsko omejeno in velja samo na območju pristojnosti posamezne ustanove za podeljevanje patentov. Pridobitev patentnega varstva v drugih državah lahko poteka po treh različnih poteh.

Poravnalni svet

Poravnalni svet je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju. Sodno varstvo pravic v zvezi s takšnim sporom je dovoljeno le, če je bil pred tem sprožen postopek pred Poravnalnim svetom, pa ta ni bil uspešen.

 

---

Patenti in DVC v bazah podatkov

Povezave na baze veljavnih pravic industrijske lastnine v Sloveniji in druge baze.

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori o patentih.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki