Republika Slovenija
Iskanje:

Varstvo modela v Sloveniji

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo slovenski prijavitelji lahko vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Pogosta vprašanja


Dokumenti in obrazci


Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Zastopniki

Pri sestavljanju prijave vam lahko pomagajo pooblaščeni zastopniki.

 


Pristojbine

Prijavna pristojbina (vključno s pristojbino za vzdrževanje za prvih 5 let) - za en izdelek: 80 EUR

 

Prijava se vloži bodisi osebno v sprejemni pisarni urada bodisi po pošti oziroma telefaksu. Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje za registracijo modela, razen pogoja glede novosti in individualne narave, ki ju mora imetnik modela ob sporu sam dokazovati na sodišču. Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, urad objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu. Prijavitelj ima možnost zahtevati tudi odlog objave za največ 12 mesecev.

Model se za Slovenijo lahko registrira tudi po Haaškem sporazumu o mednarodni registraciji industrijskih modelov (Akt 1960 in Akt 1999) z vložitvijo mednarodne prijave pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi in imenovanjem Slovenije v ustrezni rubriki prijavnega obrazca.

Podrobnejše informacije o tem, kako registrirati model pri Uradu RS za intelektualno lastnino, predstavljamo v podrobnih navodilih.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki