Republika Slovenija
Iskanje:

Trajanje pravice in vzdrževanje

Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave, vendar največ 25 let. Ob plačilu ustreznih pristojbin se lahko obnavlja vsakih pet let.

Pristojbine

Pristojbina za vzdrževanje veljavnosti za nadaljnjih pet let za vsak posamezen videz izdelka: 70 EUR

 


Dokumenti in obrazci

Če modeli izhajajo iz prijave, ki se nanaša na več videzov izdelkov, se modeli lahko obnovijo v celotnem ali pa v zoženem številu.

V času trajanja modela spremljajte morebitne kršitve!

Če želite svoj model prenesti na novega imetnika ali ste spremenili ime, naziv firme in/ali naslov oz. sedež, je treba takšno spremembo (ob plačilu ustreznih pristojbin) vpisati v ustrezen register. Urad vodi registre pravic industrijske lastnine.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki