Republika Slovenija
Iskanje:

Primeri modelov

Modeli so lahko zelo različni. To najlepše vidite, če obiščete naše  podatkovne zbirke. Več ...

Modeli

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

Varstvo modela v Sloveniji

Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo slovenski prijavitelji lahko vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo modela, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot model, ali je vaš videz izdelka resnično nov in ima individualno naravo, kako poteka postopek registracije, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev varstva modela pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Trajanje pravice in vzdrževanje

Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave, vendar največ 25 let. Ob plačilu ustreznih pristojbin se lahko obnavlja vsakih pet let.

Varstvo modela v tujini

Prijava za registracijo modela se načeloma vloži v tistih državah, v katerih želimo zavarovati svoje interese ali v katerih pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš videz izdelka z izdelavo izdelka ter s ponujanjem in dajanjem na trg.

---

Modeli v bazah podatkov

Povezave na baze veljavnih pravic industrijske lastnine v Sloveniji in druge baze.

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori o modelih.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki