Republika Slovenija
Iskanje:

Pomen informacij o industrijski lastnini

Pravice industrijske lastnine (patenti, modeli, znamke) so si med seboj podobne, vendar se tudi zelo razlikujejo. Posamezne nacionalne zakonodaje zahtevajo za vse poseben postopek priznanja, ki ima poseben vpliv na informacijsko vrednost pridobljenih pravic.

Za vse pravice industrijske lastnine pa je značilna tudi neka notranja dvojnost, saj v sebi nosijo razen podatkov o sebi tudi obilico komercialnih (tržnih) in tehničnih informacij. To še posebej velja za patente in modele.

Že samo priznanje pravice ima izredno močan informacijski pomen, saj to večinoma pomeni, da varovan izum, oblika, slika ali znak ne nasprotuje drugim, ki se na trgu že pojavljajo. To je tudi močan vzpodbudni faktor za pridobivanje pravic industrijske lastnine za podjetja iz manjših držav, ki sicer težko nadzorujejo mednarodno tržišče in spremljajo dogajanje na njem.

Podatki o znamkah dajejo zelo natančno in popolno sliko o aktivnosti posameznih poslovnih subjektov. Povedo nam, kaj in kje naša konkurenca proizvaja ali prodaja, s katerimi proizvodi že zaseda neko tržišče ali ga šele osvaja, na katerih tržiščih je že prisotna, na katera pa se šele usmerja. Podatki o znamkah tudi zelo natančno pokažejo na možne nove konkurente, ki se doslej na področju določenih proizvodov ali na nekem trgu še niso pojavljali.

Zelo podobne podatke razkrivajo tudi modeli, le da ti vključujejo še tehnični del, saj je osnovni kriterij za priznanje modela novost oblike ali slike. Podatki o modelih lahko vplivajo tudi na podelitev patentnih pravic in obratno.

Tehnični del informacij je izrednega pomena pri patentih. V vseh nacionalnih zakonodajah je prvi kriterij za podelitev patenta novost izuma oz. tehnične rešitve, čemur sledi zahteva za tako natančen opis te rešitve, da jo strokovnjak s tega področja lahko brez dodatnih podatkov ponovi in pride do enakega rezultata. Po splošni oceni je 95 % vseh tehničnih podatkov objavljenih najprej v patentni literaturi, od tega se jih 80 % nikoli ne pojavi drugje. To pomeni, da so patentni dokumenti najpomembnejši vir novih tehničnih informacij o stanju znanja na nekem tehničnem področju. Ti podatki lahko bistveno vplivajo na odločitve glede razvojne strategije podjetja in rešitve obstoječih tehničnih problemov, hkrati pa kažejo tudi na to, katera tržišča so že pokrita in kje še obstaja možnost za plasma konkurenčnih izdelkov.

Informacijske storitve Urada RS za intelektualno lastnino ponujajo odgovore na nekatera osnovna vprašanja o pravicah industrijske lastnine, na primer:

  • Kaj se dogaja ne posameznem področju tehnike - se razvija ali stagnira?
  • Katere tehnične rešitve so že znane? Po podatkih Evropske komisije namreč samo evropska industrija izgubi letno dobrih 15 milijard evrov zaradi podvajanja raziskav in izumljanja že znanega.
  • Katera že razkrita tehnična rešitev bi bila lahko podlaga za nov proizvodni program našega podjetja?
  • Ali bomo ob prihodu na trg s svojimi proizvodi kršili že varovane pravice industrijske lastnine?
  • Kaj počnejo konkurenti? Katere proizvode razvijajo in na katere trge se usmerjajo?
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki