Republika Slovenija
Iskanje:

Central European Trade Mark Observation Service – CETMOS

Storitev omogoča poizvedbe o registriranih in neregistriranih, a že prijavljenih blagovnih in storitvenih znamkah, ki so podobne ali enake vašim, v devetih državah Srednje Evrope.

Države udeleženke projekta CETMOS predstavljajo regijo Srednje Evrope, ki je tržno za podjetnike nadvse zanimiva, tako z vidika ustanavljanja novih podjetij kot tudi vlaganj. Eden ključnih pogojev za prihod na neki trg pa je nedvomno primerno varstvo pravic industrijske lastnine v zadevni državi.

CETMOS zato predstavlja pri tem nadvse dobrodošlo pomoč, saj ponuja poizvedbe po nacionalnih in mednarodnih registrih blagovnih in storitvenih znamk devetih držav (Avstrije, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije) ter registru znamk Skupnosti, ki veljajo na ozemlju Evropske unije. Prednosti storitve CETMOS so ena sama zahteva za poizvedbo, ki vključuje vse države udeleženke tega projekta, ter časovna in cenovna konkurenčnost.

CETMOS zagotavlja dokajšnjo prednost in varnost pri trženju. Preden se odločite dati na trg nov izdelek ali storitev, kaže preveriti, ali morda vaša potencialna znamka ne krši pravice imetnikov že obstoječih registriranih znamk. Poročilo o poizvedbi CETMOS, ki je sestavljeno zelo pregledno in vsebuje vse potrebne podatke, vam da dokaj zanesljiv odgovor na to vprašanje.

Poizvedbo opravijo po strogih merilih upravljanja kakovosti strokovnjaki uradov za industrijsko lastnino omenjenih držav, ki imajo bogate izkušnje na področju registriranja znamk. Uporabljajo podatke iz lastnih registrov znamk, kar je jamstvo, da bo rezultat poizvedbe res odraz najnovejšega stanja.

Storitev CETMOS lahko naročite le elektronsko in v angleškem jeziku na spletnem naslovu www.cetmos.eu in tudi rezultat poizvedbe prejmete elektronsko. To zagotavlja prihranek pri času: rok storitve je največ šest tednov, v praksi pa je praviloma še krajši. Poročilo o poizvedbi zajema obstoječe registrirane znamke po posameznih državah, ki so enake ali podobne vaši. Vsebuje najpomembnejše podatke o teh znamkah, vključno z imenom in kontaktnimi podatki njihovih imetnikov.

S pomočjo storitve CETMOS se je gotovo tudi lažje odločiti, ali boste prijavo za registracijo znamke vložili po nacionalni, mednarodni ali evropski poti. Več informacij o različnih poteh registracije znamk je na voljo v razdelku Znamke.

CETMOS

Podrobnejše informacije:

splet: www.cetmos.eu

in

Klemen Grošelj
Urad RS za intelektualno lastnino
E: klemen.groselj@uil-sipo.si
T: 01 620 31 53

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki