Republika Slovenija
Iskanje:

Informacijske storitve

V skladu z Zakonom o industrijski lastnini je posredovanje informacij o industrijski lastnini ena od nalog urada.

Urad nudi naslednje storitve:

Poizvedbe po podatkovnih zbirkah urada

Urad lahko na zahtevo naročnika opravi poizvedbo po javnih podatkovnih zbirkah, ki vključujejo podatke iz registrov pravic industrijske lastnine.

Urad vzdržuje štiri registre pravic:

  • register patentov,
  • register modelov,
  • register znamk,
  • register geografskih označb.

Ta poizvedba zajema tudi vse prijave za pravice industrijske lastnine in že podeljene pravice, ki veljajo v Sloveniji na podlagi mednarodnih sporazumov, h katerim je naša država pristopila, kakor tudi evropske patente ter znamke in modele Skupnosti.

Poizvedbe o stanju tehnike z mnenjem

S to poizvedbo urad ugotavlja, kakšno je stanje tehnike na področju izuma, za katerega ste vložili prijavo za podelitev patenta. Po opravljeni poizvedbi pripravi mnenje o novosti in inventivni ravni izuma, ki vam bo olajšalo odločitev o tem, kako nadaljevati postopek njegovega varovanja v Sloveniji in tujini.

Poizvedbe o podobnosti ali identičnosti znamke ali znaka

S to poizvedbo urad ugotavlja podobnost ali identičnost znamke ali znaka z že obstoječimi. Poizvedba zajema poleg domačih znamk tudi tiste, ki so veljavne v Sloveniji na podlagi Madridskega sporazuma ali Madridskega protokola, in znamke Skupnosti.

Pisna mnenja tujih uradov o novosti in inventivnosti izum

Na podlagi dvostranskih sporazumov lahko urad za naročnika pridobi pisna mnenja avstrijskega, madžarskega in nemškega patentnega urada o novosti in inventivni ravni izuma v skladu z zakoni njihovih držav. S takim mnenjem lahko imetnik slovenskega patenta zahteva izdajo ugotovitvene odločbe, ki je pogoj za 20-letno varstvo patenta. 

Selektivno razdeljevanje informacij in spremljanje objav znamk (monitoring)

Z uporabo tega sistema lahko naročnik prejema želene podatke v rednih časovnih presledkih. Vsaka dva tedna prejme najnovejše informacije iz podatkovne zbirke Epidos o novih patentih ali iz podatkovnih zbirk o novih objavah znamk z vnaprej izbranega področja. Spremlja lahko:

  • posamezno tehnično ali drugo področje ali
  • zdajšnje dejavnosti konkurentov.  

Priprava portfeljev

Urad lahko za podjetja samostojno ali v sodelovanju s tujimi uradi pripravi patentni portfelj ali portfelj vseh pravic industrijske lastnine. Tak portfelj vsebuje podatke o vseh patentih oziroma vseh pravicah industrijske lastnine, ki jih je neko podjetje pridobilo ali so v postopku pridobitve. Po potrebi se ti podatki lahko dopolnijo s pravnimi statusi teh pravic, vendar le za tiste države, od katerih je take podatke mogoče dobiti.

Informacije na CD-ROM-ih

Urad razpolaga z različnimi zbirkami podatkov o patentih, znamkah in modelih ter literaturo o industrijski lastnini na CD-ROM-ih. Večina teh zbirk vsebuje faksimile patentnih dokumentov.

Priprava podatkovnih zbirk v formatirani obliki

Urad od leta 2007 naročnikom zagotovlja podatkovne zbirke o pravicah industrijske lastnine iz svojiga registra znamk, ki so dostopne prek podatkovnega strežnika urada, v formatirani obliki (XML) za vzpostavitev in posodabljanje lastnih podatkovnih zbirk.

PRVA i – Prva informacija o intelektualni lastnini

Storitev je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki želijo ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko prinese. Več ...

Nestandardne informacijske storitve

Ta storitev združuje dve ali več že omenjenih storitev. Urad se z naročnikom posebej dogovori o obliki in načinu izvedbe storitve oziroma o njegovih posebnih zahtevah.

Čitalnica

V čitalnici urada je na ogled vsa dokumentacija o podeljenih pravicah industrijske lastnine v Sloveniji, pa tudi raznovrstne klasifikacije, zakoni in predpisi s področja intelektualne lastnine ter druga s tem povezana literatura.

Na voljo je tudi računalnik, s katerim lahko obiskovalci samostojno in brezplačno pregledujejo javne podatkovne zbirke urada.

V čitalnici lahko obiskovalci naročijo tudi izpis vsakega javnega dokumenta, ki ga ima urad.


PREDVIDENA NOVA STORITEV

Poizvedbe o pravnem statusu pravic industrijske lastnine

Urad bo opravljal tudi poizvedbe o tem, ali neka pravica industrijske lastnine (patent, model ali znamka) velja v posamezni državi članici Evropske skupnosti. Za nekatere od teh držav lahko to storitev že opravi.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki