Republika Slovenija
Iskanje:

Trajanje pravice in vzdrževanje

Trajanje geografske označbe časovno ni omejeno. Prav tako uradu ni potrebno plačevati pristojbin za vzdrževanje registrirane geografske označbe.

Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)


Dokumenti in obrazci

V primeru kršitve pravic lahko vsak upravičenec do geografske označbe pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vloži tožbo zaradi kršitve pravic iz registrirane geografske označbe zoper osebo, ki neupravičeno uporablja registrirano geografsko označbo.

Upravičenec do geografske označbe lahko v tožbi zahteva, da se kršilcu prepovedo bodoča kršitvena dejanja, da se kršilcu naloži odstranitev sredstev in predmetov kršitve iz trgovskih tokov, da kršilec povrne nastalo škodo in da se pravnomočna sodba na stroške kršilca objavi v javnih glasilih.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki