Republika Slovenija
Iskanje:

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev varstva geografske označbe pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Zakonodaja

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB3, UL RS, št. 51/2006 in 100/2013)

Poiščite ustrezne informacije

Preden vložite zahtevo za registracijo geografske označbe, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot geografska označba, kateri organ je pristojen za registracijo geografske označbe glede na to, na katero blago se nanaša, kako poteka postopek registracije po Zakonu o industrijski lastnini, kdo lahko vloži zahtevo, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Podrobno preučite postopek registracije. Če ste v dvomih, vam lahko pomagamo – obrnite se na sektor za pravna vprašanja.

Postopek pridobitve pravice pri uradu je po Zakonu o industrijski lastnini brezplačen. Prav tako uradu ni potrebno plačevati pristojbin za vzdrževanje registrirane geografske označbe.

 

Pomembna opozorila!

Registracija geografskih označb za kmetijske pridelke, živila, vina ali druge proizvode iz grozdja in vina je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urad registrira geografske označbe za preostalo blago.

Če ima blago poseben zgodovinski ali kulturni pomen, se lahko zavaruje neposredno z uredbo Vlade Republike Slovenije.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki