Republika Slovenija
Iskanje:

Geografske označbe

Z geografsko označbo se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.

Varstvo geografske označbe v Sloveniji

V Sloveniji je področje geografskih označb urejeno v z več predpisi, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Pred vložitvijo prijave

Preden vložite zahtevo za registracijo geografske označbe, vam svetujemo, da se pozanimate, kaj se lahko registrira kot geografska označba, kateri organ je pristojen za registracijo, kako poteka postopek po Zakonu o industrijski lastnini, kdo lahko vloži zahtevo, kdo vam lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek za pridobitev varstva

Postopek za pridobitev varstva geografske označbe pri Uradu za intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. Prikazujemo jih v pregledni predstavitvi.

Trajanje pravice in vzdrževanje

Trajanje geografske označbe časovno ni omejeno. Prav tako uradu ni potrebno plačevati pristojbin za vzdrževanje registrirane geografske označbe.

--

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki