Republika Slovenija
Iskanje:

Svet za avtorsko pravo (SAP)

Svet za avtorsko pravo je strokovni, neodvisni in nepristranski organ z določenimi pristojnostmi pri kolektivnem upravljanju pravic, kot določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Zakonodaja


Odgovori na pogosta vprašanja o ...


Kontakt SAP

Svet za avtorsko pravo
Kotnikova 6
1000 Ljubljana
sap(at)uil-sipo.si


Urad RS za intelektualno lastnino objavlja vsebine na tej strani na zahtevo Sveta za avtorsko pravo in ne odgovarja za vsebino teh objav.

Svet za avtorsko pravo (SAP) je neodvisni strokovni organ, ki ima v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP; Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016) naslednje pristojnosti pri kolektivnem upravljanju pravic:

  1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del,
  2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma,
  3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP, in
  4. ali je tarifa, določena s skupnim sporazumom, primerna.

Imenuje ga minister, pristojen za gospodarstvo.

Aktualna sestava SAP je:

  • mag. Ingrid Kovšca Pušenjak (predsednica)
  • Aljoša Ravnikar (član)
  • Martin Srebotnjak (član)
  • Alen Osterman (član) in
  • Jelena Korpar, mag. manag.  (članica).

Administrativno pomoč Svetu zagotavlja Urad RS za intelektualno lastnino.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena ter ob upoštevanju drugega odstavka 82. člena ZKUASP je SAP 18. 1. 2017 sprejel nov Poslovnik Sveta za avtorsko pravo, s katerim je posodobil pravila o postopku v zadevah iz njegove pristojnosti, organizaciji, poslovanju in drugih vprašanjih, ki so pomembna za njegovo delo, ter jih uskladil z določbami ZKUASP.

Odločbe Sveta za avtorsko pravo

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki