Republika Slovenija
Iskanje:

Avtorska in sorodne pravice

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Izraz sorodne pravice se v skrajšani obliki uporablja za tiste pravice, ki so sorodne avtorski.

Opredelitev avtorske in sorodnih pravic

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela. Bistvo avtorske pravice je, da predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela.

Avtor in avtorsko delo

Po slovenskem zakonu je avtor le fizična (ne pa tudi pravna) oseba, ki je delo ustvarila. Katero delo šteje za avtorsko, je eno temeljnih vprašanj avtorskega prava, odgovor nanj pa je potrebno poiskati v vsakem konkretnem primeru posebej.

Kolektivno upravljanje

Kolektivno upravljanje pravic je posebnost avtorskega prava, ki omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic le-te bolj preprosto in učinkovito upravljati v razmerah množičnega in razprostranjenega koriščenja njihovih del, uporabnikom pa omogoča enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del.

Svet za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo je strokovni, neodvisni in nepristranski organ z določenimi pristojnostmi pri kolektivnem upravljanju pravic, kot določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.

 

---

Uveljavljanje pravic

Postopki, s katerimi pravice intelektualne lastnine uveljavljamo v primeru kršitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja in odgovori o avtorski in sorodnih pravicah.

Prispevki in mnenja

Prispevki, mnenja, raziskave o aktualnih temah s področja intelektualne lastnine

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki