Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
Boris Gerjovič Kettejeva 13 2000 Maribor 31205-27/2015-4
Opozorilo
16.09.2020
LITIJSKA MESARIJA d.d. Slatna 1 1275 Šmartno pri Litiji 31207-898/2010-18
Opozorilo
16.09.2020
Mesečnik d.o.o. Prušnikova ulica 95 1210 Ljubljana Šentivd 31207-595/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
KOPIJA NARIS, LADIHA MATEVŽ S.P. HRENOVA ULICA 16 1000 LJUBLJANA 31207-478/2010-7
Opozorilo
16.09.2020
Gornik Antonija Hudourniška pot 4 6310 Izola 31200-118/2019-14
Sklep o podaljšanju roka
16.09.2020
Heksagon d.o.o. Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana 31207-468/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
SPD D.O.O. Podlog 59 3311 Šempeter 31207-14/2010-23
Opozorilo
16.09.2020
MAEVE Patricija Maeve s.p. Koroška cesta 53 d 2000 Maribor 31207-42/2010-9
Opozorilo
16.09.2020
HOBI MONT ALJOŠA KRANJC S.P. MARIBORSKA CESTA 105 3000 CELJE 31207-192/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
MATICA d.o.o. Pesnica pri Mariboru 70/d 2211 Pesnica pri Mariboru 31207-238/2010-7
Opozorilo
16.09.2020
Heksagon d.o.o. Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana 31207-466/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
LITIJSKA MESARIJA d.d. Slatna 1 1275 Šmartno pri Litiji 31207-897/2010-18
Opozorilo
16.09.2020
Actum, poslovno svetovanje d.o.o. Verovškova 60 1000 Ljubljana 31207-627/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
Alianta, projektno svetovanje d.o.o. Verovškova 60 1000 Ljubljana 31207-626/2010-8
Opozorilo
16.09.2020
Venturia Tehnološki park d.o.o. Verovškova 60 1000 Ljubljana 31207-625/2010-7
Opozorilo
16.09.2020
Be Good d.o.o. Dobrovnik 297 9223 Dobrovnik 31207-901/2010-9
Opozorilo
11.09.2020
KEPNIK GORAN Ribarjeva ulica 3 3000 Celje 31200-163/2017-21
Opozorilo
02.09.2020
Chen Qing Vošnjakova ulica 11 2250 Ptuj 31207-976/2010-14
Opozorilo
02.09.2020
Škofijsko gospodarstvo Rast d.o.o. Slomškov trg 19 2000 Maribor 31207-593/2000-10
Opozorilo
02.09.2020
Smart Planet Technologies, Inc. 1202 Business Center Drive, Suite 120, Irvine CA 92612, ZDA 31203-1749/2010-7
Obvestilo - nima več zastopnika
01.09.2020

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki