Republika Slovenija
Iskanje:

Publikacije urada

Urad vsaka dva meseca izda svoje uradno glasilo BIL in ob koncu leta letno poročilo, strokovni in širši javnosti pa skuša približati področje intelektualne lastnine z informativnimi tiskovinami in prevodi strokovne literature.

Brošure

Uči se iz preteklosti, ustvarjaj prihodnost: Umetnost in avtorska pravica
(2011)

Prevod brošure Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je namenjena šolarjem in njihovim učiteljem in je lahko tudi dopolnilni učni pripomoček.

Model skupnosti (brošura)

Model skupnosti
(2008)

Informativna brošuri o modelih Skupnosti. Njen namen je predstaviti osnove in prednosti varstva znamk, ki veljajo za celotno ozemlje Evropske unije. Publikacija je na voljo v knjižnici URSIL.

Znamka skupnosti (brošura)

Znamka skupnosti
(2008)

Informativna brošuri o znamkah Skupnosti. Njen namen je predstaviti osnove in prednosti varstva znamk, ki veljajo za celotno ozemlje Evropske unije. Publikacija je na voljo v knjižnici URSIL.

Ustvariti model (brošura)

Privlačnost oblike
(2008)

Intelektualna lastnina za podjetja, št. 2
Slovenskim razmeram prilagojen prevoda publikacije Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki je namenjena malim in srednjim podjetjem. Predstavljene so osnove o modelih, prednosti njihovega varstva s podjetniškega vidika, postopek registracije, cenik, uveljavljanje pravic ter vrsta drugih koristnih informacij. Publikacija je brezplačno na voljo v knjižnici URSIL.

Ustvariti znamko (brošura)

Kako do znamke
(2008)

Intelektualna lastnina za podjetja, št. 1
Slovenskim razmeram prilagojen prevoda publikacije Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki je namenjena malim in srednjim podjetjem. Predstavljene so osnove o blagovnih in storitvenih znamkah, prednosti njihovega varstva s podjetniškega vidika, postopek registracije, cenik, uveljavljanje pravic iz znamke ter vrsta drugih koristnih informacij. Publikacija je brezplačno na voljo v knjižnici URSIL.

Patenti
(2008)

Prevod stripa Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o patentih.

Znamke
(2008)

Prevod stripa Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o blagovnih znamkah.

Avtorska pravica
(2008)

Prevod stripa Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici.

Intellectual Property Acts of the Republic of Slovenia
(2008)

Druga, posodobljena izdaja angleških prevodov vseh slovenskih zakonov s področja intelektualne lastnine: zakona o industrijski lastnini, zakona o avtorski in sorodnih pravicah, zakona o izumih iz delovnega razmerja in zakona o varstvu topografij polprevodniških vezij

Evropska patentna konvencija, kot velja od 13. 12. 2007
(2007)

Neuradno prečiščeno besedilo Evropske patentne konvencije, kot velja od 13. 12. 2007. Vzporedno s slovenskim prevodom je objavljeno tudi angleško besedilo.

Uči se iz preteklosti, ustvarjaj prihodnost: Izumi in patenti
(2006)

Prevod brošure Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je namenjena šolarjem in njihovim učiteljem in je lahko tudi dopolnilni učni pripomoček.

Kako pridobiti evropski patent
(2018)

Prevod priročnika Evropskega patentnega urada, namenjenega prijaviteljem evropskih patentov, z natančnimi navodili za izpeljavo postopka pridobitve patenta.

Intelektualna lastnina – mednarodne pogodbe
(2003)

Na 450 straneh so zbrane vse pogodbe s področja intelektualne lastnine, ki sodijo v okvir Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, in Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs).

Evropska patentna konvencija
(2003)

Evropska patentna konvencija je večstranska pogodba, ki vzpostavlja avtonomen pravni sistem, na podlagi katerega Evropski patentni urad podeljuje patente, ki veljajo v državah pogodbenicah. Vzporedno s slovenskim prevodom je objavljeno tudi izvirno angleško besedilo.

Boj proti avdio in avdiovizualnemu piratstvu
(1999)

Priročnik s priporočili Sveta Evrope z razlago pomena in vsebine boja proti piratstvu avdio in avdiovizualnih del.


Druge publikacije

UIL-Novice

Informativno tiskovino Novice je urad začel izdajati leta 2004 v želji, da bi bila javnost čim bolj popolno obveščena o aktualnem dogajanju na področju intelektualne lastnine.

Promocijska literatura

V promocijski literaturi so predstavljeni patenti, blagovne in storitvene znamke, modeli, informacijske storitve urada, avtorska in sorodne pravice, podatkovne zbirke urada in Esp@cenet, podatkovna zbirka Evropskega patentnega urada.

CD-ROM-i

Urad vsako leto izda tri CD-ROM-e iz zbirke ESPACE-SI s slovenskimi patentnimi dokumenti, objavljenimi v zadevnem letu.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki