Republika Slovenija
Iskanje:

Primeri s področja pravic


Najstarejša v Sloveniji veljavna znamka

Najstarejša v Sloveniji veljavna znamka ima številko 2180197. Prijava zanjo je bila vložena 31. marca 1921, nato pa je prek različnih držav in sistemov varovanja intelektualne lastnine, ki so veljali na področju Slovenije, prispela do nas. Prijavo je vložilo podjetje G. M. PFAFF AG iz Nemčije, sedanji imetnik znamke pa je Viking Sewing Machines AB iz Švedske.


Prva tridimenzionalna znamka v Sloveniji

Prijava za registracijo prve tridimenzionalne znamke v Sloveniji, ki še vedno velja, je bila vložena 9. septembra 1992 in nosi številko 9270449. Njen imetnik je TOVARNA VOZIL MARIBOR, d.o.o..

 


Prva prijava za še veljavno znamko

Prva prijava za registracijo znamke, na osnovi katere je bila pozneje registrirana znamka, ki še vedno velja, je bila vložena pri uradu 07.01.1992 in je dobila številko 9270001. Znamka na podlagi te prijave je bila registrirana 18.08.1994, njen imetnik pa je LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki